Sąskaitos ir mokėjimai

Kokie dokumentai būtini sąskaitai atidaryti?

  • Lietuvos Respublikos piliečio pasas.
  • Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė.
  • Leidimas laikinai ar nuolatos gyventi Lietuvos Respublikoje.
  • Europos sąjungos valstybės narės piliečiui išduota pažyma dėl jo teisės gyventi Lietuvos Respublikoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin. 2004, Nr. 73-2539) 99 str. 1 dalimi. Pastaba: tokiu atveju asmuo kartu pateikia ir Europos Sąjungos valstybės narės išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Bankas pasilieka teisę neatidaryti sąskaitos, jei pateikti ne visi ir (arba) Lietuvos Respublikos įstatymų ar banko vidaus tvarkose nustatytų reikalavimų neatitinkantys dokumentai, reikalingi sprendimui dėl sąskaitos atidarymo priimti.

Ar radai atsakymą į klausimą?