INVEGOS portfelinės garantijos

Priemonė skirta sudaryti palankesnes sąlygas SVV subjektams gauti finansavimą jų vykdomiems projektams įgyvendinti.

Priemonės tikslas

sudaryti palankesnes sąlygas SVV subjektams gauti finansavimą jų vykdomiems projektams įgyvendinti. Priemonės pagalba mažinama kreditavimo rizika ir dėl šios priežasties palengvinamas paskolų gavimo procesas verslui kurti, vykdyti ir plėtoti. INVEGA teikdama garantijas padeda išspręsti nepatrauklaus arba nepakankamo užstato problemą. Portfelinės garantijos teikimo sprendimą atlieka bankas.

Kas gali pasinaudoti priemone?

SVV įmonės veikiančios Lietuvoje ir EEE šalyse, kuomet paskolos lėšomis sukurta nauda atitenka Lietuvos Respublikai.

Finansavimo paskirtis

Paskola turi būti skirta investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti.

Finansavimo forma

Paskolos arba kredito linijos.

Taikoma garantija

80 % paskolos sumos.

Maksimali garantijų suma

  • iki 1 875 000 EUR,
  • įmonėms vykdančioms krovinių vežimo keliais veiklą – 937 500 EUR.

Garantijos kaina

Nemokamai (už klientą sumoka bankas).