INVEGOS portfelinės garantijos

Priemonė skirta sudaryti palankesnes sąlygas SVV subjektams gauti finansavimą jų vykdomiems projektams įgyvendinti.

Priemonės tikslas

Sudaryti palankesnes sąlygas SVV subjektams gauti finansavimą jų vykdomiems projektams įgyvendinti. Priemonės pagalba mažinama kreditavimo rizika ir dėl šios priežasties palengvinamas paskolų gavimo procesas verslui kurti, vykdyti ir plėtoti. INVEGA teikdama garantijas sudaro galimybes verslui skolintis net ir neturint pakankamo užstato.

Kas gali pasinaudoti priemone?

SVV įmonės veikiančios Lietuvoje ir EEE šalyse, kuomet paskolos lėšomis sukurta nauda atitenka Lietuvos Respublikai.

Finansavimo paskirtis

Investicijoms ir (ar) apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Finansavimo forma

Paskola arba kredito linija.

Taikoma garantija

80 % paskolos sumos.

Paskolos suma

iki 1 875 000 EUR