INVEGOS individuali garantija

INVEGA teikia individualias garantijas kredito įstaigoms už verslo subjektų investicines arba apyvartines paskolas verslo plėtrai.

Priemonės tikslas

INVEGA teikia individualias garantijas kredito įstaigoms už verslo subjektų investicines arba apyvartines paskolas verslo plėtrai, tokiu būdu padėdama išspręsti nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problemą. Individualios garantijos teikimo sprendimą atlieka INVEGA.

Kas gali pasinaudoti priemone?

SVV ir stambios įmonės.

Finansavimo paskirtis

Paskola turi būti skirta investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti.

Finansavimo forma

Paskolos

Taikoma garantija

30 – 80 % paskolos sumos

Maksimali garantijų suma

  • iki 579 240,04 EUR (SVV subjektams, veikiantiems iki 3 m.)
  • iki 1 448 100,09 EUR (SVV subjektams, veikiantiems daugiau kaip 3 m.)
  • iki 1 500 000 EUR (stambioms įmonėms)

Garantijos kaina

  • 1-1,5 % nuo garantijos sumos SVV subjektams.
  • 3,6 % nuo garantijos sumos stambioms įmonėms.