Atviras kreditų fondas 2

Lengvatinės paskolos palankiomis palūkanų normomis, skirtos verslo plėtrai.

Priemonės tikslas

Lengvatinės paskolos palankiomis palūkanų normomis, skirtos su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba jau egzistuojančios veiklos stiprinimu ar plėtra. Šia priemone siekiama pagerinti galimybes SVV įmonėms gauti finansavimą.

Kas gali pasinaudoti priemone?

SVV įmonės, registruotos EEE šalyse ir Šveicarijoje, kurios veikia Lietuvoje

Finansavimo paskirtis

Paskola turi buti skirta investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti

Finansavimo forma

Paskolos arba kredito linijos

Finansavimo terminas

  • iki 10 m. (paskoloms)
  • iki 3 m. (kredito linijoms)

Finansavimo suma

Iki 600 000 EUR

Palūkanų norma

3 mėn. EURIBOR + 3,1 %