Paraiška kaupiamajai sąskaitai atidaryti

Įsitikinkite, kad jūsų įmonė* atitinka visus kriterijus, kad sėkmingai užbaigtumėte paraiškų teikimo procesą ir taptumėte mūsų klientu nuotoliniu būdu:

  • Užpildykite paraišką kaupiamosios sąskaitos atidarymui**.
  • Kai kaupiamoji sąskaita bus atidaryta, iš banko gausite elektroniniu parašu pasirašytą laišką, kuriame rasite kaupiamosios sąskaitos numerį.
  • Apmokėkite įstatinį kapitalą.
  • Įkūrę savo verslą, perkelkite kaupiamąją sąskaitą į įmonės atsiskaitomąją banko sąskaitą nuotoliniu būdu.
Atidaryti kaupiamąją sąskaitą

* Tik naujai įkurti verslai, turintys vieną įkūrėją (naudos gavėją), gali nuotoliniu būdu atsidaryti kaupiamąją sąskaitą.
** Prieš steigdami verslą, patikrinkite, ar galėsite registruoti bendrovę su jūsų pasirinktu pavadinimu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/pav.php.