Trumpalaikis kreditas

suteikiamas iki 2 metų laikotarpiui, skirtas verslo apyvartinių lėšų svyravimams subalansuoti

Susisiekite

 • Suteikia galimybę padidinti įmonės apyvartinį kapitalą ir nepritrūkti lėšų einamiesiems įmonės poreikiams
 • Individualiai jums pritaikytas finansavimo sprendimas
 • Lankstus kredito grąžinimo grafikas
 • Galimybė atidėti kredito grąžinimo pradžios terminą

Kokią trumpalaikio kredito sumą galima gauti?

 • Trumpalaikio kredito suma nustatoma atsižvelgiant į įmonės poreikius, finansines galimybes grąžinti Trumpalaikį kreditą ir kredito grąžinimui užtikrinti įkeičiamą turtą.
 • Paprastai suteikiamas ilgalaikis kreditas neturėtų viršyti 70 % įkeičiamo nekilnojamojo turto arba 50 % įkeičiamo kilnojamojo turto vertės. Konkretus Ilgalaikio kredito ir užstato santykis priklauso nuo įkeičiamo turto tipo bei likvidumo.

Susisiekite

Kokios gali būti trumpalaikio kredito grąžinimo užtikrinimo priemonės?

Susisiekite

Kaip grąžinamas trumpalaikis kreditas ir kokios mokamos palūkanos?

 • Trumpalaikiai kreditai grąžinami lygiomis arba skirtingų dydžių dalimis (grąžinimo grafikas nustatomas individualiai), arba vienu mokėjimu kredito laikotarpio pabaigoje kredito sutartyje numatytais terminais.
 • Kreditams gali būti taikomos fiksuotos arba kintamos palūkanos.
 • Palūkanos už kreditą mokamos kiekvieno kalendorinio mėnesio sutartą dieną.

Susisiekite

Kokius dokumentus reikia pateikti, kreipiantis dėl trumpalaikio kredito suteikimo?

 • Įmonės juridinį statusą patvirtinančius dokumentus.
 • Užpildytą paraiškos kreditui gauti formą ir priedus.
 • Veiklos aprašymą arba verslo planą, investicinį projektą
 • Paskutinių 2 metų bei ataskaitinio laikotarpio (ketvirčiais) įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus: balansus, pelno nuostolio ataskaitas, pinigų srautų ataskaitas.
 • Bankui priimtinų turto vertintojų ataskaitą apie nekilnojamojo turto vertę arba įkeičiamo kilnojamojo turto aprašą bei dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į siūlomą įkeisti turtą.

Susisiekite

Turite klausimų?

Skambinkite 19091 arba +370 5 221 9091, skambinant iš užsienio.