Privatumo politika

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su „Citadele“ banko slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką.

Sužinokite daugiau 

MiFID

Nuo 2007 m. lapkričio 1 d., įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl finansinių priemonių rinkų (angl. Markets in Financial Instruments Directive) (toliau tekste – MiFID) Europos Sąjungos ir Europos ekonominės bendrijos šalyse narėse įsigaliojo teisės aktai, reglamentuojantys naujus ir papildomus reikalavimus investicinių paslaugų teikimui.

„Citadele“ bankas teikia profesionalias investicines paslaugas bei taiko visas priemones, užtikrinančias investuojančių klientų interesų apsaugą bei procedūras, užkertančias kelią potencialiems interesų konfliktams, galintiems neigiamai įtakoti teisėtus investuojančių klientų investicinius lūkesčius.

Kas yra MiFID ir kuo ši direktyva svarbi Jums?

Vienas pagrindinių šios direktyvos tikslų – suvienodinti investuotojų visoje Europos Sąjungoje apsaugos sąlygas. Kokio lygio apsauga Jums bus taikoma priklauso nuo to, kiek pasitikėsite banko specialistų ir savo žiniomis. Pavyzdžiui, jei Jūsų žinios apie investavimą bei patirtis šioje srityje yra negausios ir prašote banko specialistų Jums patarti ar priimti investicinius sprendimus Jūsų vardu, Jums bus suteikta aukščiausio lygio apsauga.

MiFID apibrėžia tris pagrindinius principus, kuriais turi vadovautis bankas teikdamas Jums investicines paslaugas:

 • veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai atstovaujant Jūsų interesams;
 • suteikti teisingą, išsamią ir neklaidinančią informaciją Jums aktualiais klausimais;
 • teikti paslaugas, atsižvelgiant į konkrečias su Jumis susijusias aplinkybes, t.y. garantuoti, kad investicijos atitiktų Jūsų, kaip investuotojo, poreikius.

Koks Jūs esate klientas?

Prieš pradėdami Jums teikti investicines paslaugas, privalome Jus priskirti neprofesionalaus ar profesionalaus investuotojo kategorijai. Kuo šios kategorijos skiriasi? Vadovaujantis Nacionaliniais teisės aktais, įgyvendinančiais MiFID, klientams:

 • turintiems mažiau žinių ar patirties investavimo srityje – neprofesionaliems investuotojams – taikoma aukščiausio lygio apsauga;
 • atitinkamai klientams, turintiems daugiau žinių ar patirties investavimo į finansines priemones srityje – profesionaliems investuotojams – taikoma mažesnio lygio apsauga;
 • instituciniams investuotojams (bankai, vyriausybės, pensijų fondai) – tinkama sandorio šalis.

Kadangi profesionaliais investuotojais dažniausiai pripažįstami stambios įmonės, nuolatos sudarančios didelės vertės sandorius dėl finansinių priemonių, todėl praktikoje investuojantys fiziniai asmenys įprastai pripažįstami neprofesionaliais investuotojais.

Tuo atveju, jei pageidaujate būti priskirtas profesionalaus investuotojo kategorijai, turite būti įsitikinęs, kad pajėgsite savarankiškai priimti investicinius sprendimus, galėsite įvertinti visus susijusius rizikos veiksnius, su kuriais gali tekti susidurti ir Jums nėra reikalinga didesnė investuotojams taikoma apsauga.

Bankas gali Jus priskirti profesionalaus investuotojo kategorijai tik jei tenkinate bent dvi iš šių sąlygų, kurias deklaruojate pildydami informacinę investuotojo anketą:

 • dažnai vykdote sandorius;
 • esate įsigijęs didelį finansinių priemonių portfelį;
 • turite darbo patirties investicinių paslaugų srityje.

Svarbu: Profesionaliems investuotojams galioja ne visos MiFID numatytos apsaugos priemonės. Pavyzdžiui, Jums bus suteikiama mažiau informacijos apie Jūsų priimtų investicinių sprendimų įvykdymą, minimalus su konkrečiais investiciniais sprendimais susijęs rizikų vertinimas ir pan.

Pažymėtina, kad Jūs galite bet kada prašyti Jus priskirti didesnės investuotojų interesų apsaugos kategorijai, atitinkamai keičiant investuotojo kategoriją: tinkama sandorio šalis ? profesionalus investuotojas; profesionalus investuotojas ? neprofesionalus investuotojas. Profesionalumo kategorijos žeminimas yra ne tik investuotojo apsaugos lygio didinimas, bet ir glaudesnis bendravimas su Banko specialistais konsultacijų eigoje.

Kokia informacija Jums teikiama?

Bankas investicines paslaugas teikia tik tiems klientams, su kuriais yra raštu sudarytos/atnaujintos (nuo 2008-01-01) investicinių paslaugų teikimo sutartys (toliau tekste – Sutartis).

Kadangi periodinės informacijos Banke teikimas leidžia Jums lengviau kontroliuoti Banke saugomų Jums priklausančių piniginių lėšų ir (arba) finansinių priemonių portfelio būklę, Bankas periodiškai pateikia išsamią informaciją apie:

 • Jūsų pavedimų vykdymą;
 • Jums priklausančias pinigines lėšas ir fnansines priemones, kurias apskaito Bankas;
 • informacija apie investavimo sąnaudas ir susijusius Banko komisinius mokesčius.

Kitos periodinės ataskaitos, kurias Bankas siunčia profesionaliems ir neprofesionaliems investuotojams, nurodomos Sutartyje.

Kokias pareigas MiFID numato Jums?

Pažymėtina, kad įsigaliojus MiFID bei siekiant tinkamai užtikrinti investuojančių klientų investicinių interesų apsaugą, Bankui yra būtina gauti pirminę informaciją apie Jūsų patirtį investuojant į finansines priemones, investavimo tikslus bei Jūsų finansines galimybes. Šiai informacijai surinkti naudojama informacinė investuotojo anketa.

Nesurinkus aukščiau nurodytos informacijos apie Jūsų žinias, patirtį ir galimybes investuojant, Banko specialistai negalės Jums suteikti aukščiausios kokybės investavimo paslaugų ir neturės galimybės pilnai užtikrinti Jūsų, kaip investuotojo, interesų apsaugos, numatytos MiFID.

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių reguliuojamoje rinkoje MiFID reikalavimus įgyvendina šie nacionaliniai teisės aktai:

 • Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 17-627);
 • Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas (Žin., 2007, Nr. 17-626);
 • Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos nutarimai, detalizuojantys įvairias finansų maklerių veiklą reglamentuojančios taisykles bei tvarkas.

Banko įsipareigojimai investuotojams yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka. Papildoma informacija investuotojams