Ilgalaikis kreditas

suteikiamas ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui, yra skirtas įmonės verslo plėtros finansavimui, kitų investicinių projektų įgyvendinimui

Susisiekite

 • Galimybė investuoti į ilgalaikį turtą ir taip plėsti įmonės veiklą nenaudojant apyvartinių lėšų
 • Individualiai jums pritaikytas finansavimo sprendimas
 • Lankstus kredito grąžinimo grafikas
 • Galimybė atidėti kredito grąžinimo pradžios terminą

Kokią ilgalaikio kredito sumą galima gauti?

 • Ilgalaikio kredito suma nustatoma atsižvelgiant į įmonės poreikius, finansines galimybes grąžinti kreditą ir kredito grąžinimui užtikrinti įkeičiamą turtą.
 • Paprastai suteikiamas ilgalaikis kreditas neturėtų viršyti 70 % įkeičiamo nekilnojamojo turto arba 50 % įkeičiamo kilnojamojo turto vertės. Konkretus ilgalaikio kredito ir užstato santykis priklauso nuo įkeičiamo turto tipo bei likvidumo.

Susisiekite

Kokios gali būti ilgalaikio kredito grąžinimo užtikrinimo priemonės?

Susisiekite

Kaip grąžinamas ilgalaikis kreditas ir kokios mokamos palūkanos?

 • Ilgalaikiai kreditai grąžinami lygiomis arba skirtingų dydžių dalimis kas mėnesį arba kas ketvirtį (grąžinimo grafikas nustatomas individualiai). Gali būti nustatytas iki 12 mėn. ilgalaikio kredito grąžinimo atidėjimas skaičiuojant jį nuo kredito išdavimo arba investicinio projekto įgyvendinimo datos.
 • Ilgalaikiams kreditams gali būti taikomos fiksuotos arba kintamos palūkanos.
 • Palūkanos už ilgalaikį kreditą mokamos kiekvieno kalendorinio mėnesio sutartą dieną.

Susisiekite

Kokius dokumentus reikia pateikti, kreipiantis dėl verslo kredito suteikimo?

 • Įmonės juridinį statusą patvirtinančius dokumentus.
 • Užpildytą paraiškos kreditui gauti formą ir priedus.
 • Veiklos aprašymą arba verslo planą, investicinį projektą.
 • Paskutinių 2 metų bei ataskaitinio laikotarpio (ketvirčiais) įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus: balansus, pelno nuostolio ataskaitas, pinigų srautų ataskaitas, skolininkų ir kreditorių sąrašus.
 • Bankui priimtinų turto vertintojų ataskaitą apie nekilnojamojo turto vertę arba įkeičiamo kilnojamojo turto aprašą bei dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į siūlomą įkeisti turtą.

Susisiekite

Turite klausimų?

Skambinkite 19091 arba +370 5 221 9091, skambinant iš užsienio.