Verslo mokėjimo kortelės

Įkainiai verslo klientams

VISA „X Business“ verslui

Kortelės galiojimo laikas 3 metai
Kortelės sąskaitos valiuta EUR
KORTELĖS ĮKAINIAI
Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas nemokamai
Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 3 EUR
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) nemokamai
Kortelės sąskaitos uždarymas nemokamai
Komisinis mokestis už pirkinius kortele nemokamai
Kredito įkainiai  
Kredito limitas nustatomas individualiai
Periodinė panaudoto kredito grąžinimo įmoka 100 % panaudoto kredito limito
Metinė kredito palūkanų norma 17 %
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 30 %
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,099 % / per dieną - 36 % / per metus
Grynųjų pinigų išdavimas
„Citadele“ banko skyriuose kaip iš einamosios sąskaitos
Kituose bankuose 2 %, min. 3 EUR
„Citadele“ banko bankomatuose Latvijoje ir Latvijoje 1 %, min. 0.6 EUR
Kitų bankų bankomatuose 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
Grynųjų pinigų įnešimas
„Citadele“ banko bankomatuose* nemokamai
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai**
Kitos paslaugos
Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
PIN kodo keitimas „Citadele“ banko bankomatuose nemokamai
Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose ir terminaluose 0,30 EUR
Skubus kortelės išėmimas iš „Citadele“ banko bankomatų 50 EUR
STANDARTINIAI OPERACIJŲ LIMITAI
Dienos ir mėnesio operacijų limito keitimas 7 EUR
Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 000 EUR
Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose limitas 4 500 EUR


* Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 EUR banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.

**Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei.

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.

 

„Maestro“ verslui

Svarbu! Nuo 2019 m. liepos 1 d. „Citadele“ bankas nebeišduoda naujų „Maestro“ mokėjimo kortelių. Esamiems klientams kortelės bus atnaujinamos į „Mastercard Debit“ korteles.

Kortelės galiojimo laikas 3 metai
Kortelės sąskaitos valiuta EUR
KORTELĖS ĮKAINIAI
Kortelės mėnesinis mokestis 0,5 EUR
Papildomos kortelės mėnesinis mokestis 0,5 EUR
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir pan.) nemokamai
Komisinis mokestis už pirkinius kortele nemokamai
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 30 %
Grynųjų pinigų išdavimas
„Citadele“ banko skyriuose kaip iš einamosios sąskaitos
Kituose bankuose 2 %, min. 3 EUR
„Citadele“ banko bankomatuose ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje 0,5 % nuo sumos, min. 0,75 EUR
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose* 0,5 % nuo sumos, min. 0,75 EUR
Kitų bankų bankomatuose 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
Grynųjų pinigų įnešimas
„Citadele“ banko bankomatuose** nemokamai
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 0,50 EUR už vieną operaciją
Kitos paslaugos
Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
PIN kodo keitimas „Citadele“ banko bankomatuose nemokamai
Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose ir terminaluose 0,30 EUR
Skubus kortelės išėmimas iš „Citadele“ banko bankomatų 50 EUR
Kortelės siuntimas***
– neregistruotu paštu Lietuvoje nemokamai
– kurjeriniu paštu Lietuvoje 3 EUR
– neregistruotu paštu užsienyje 5 EUR
Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR
Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR
STANDARTINIAI OPERACIJŲ LIMITAI
Dienos ir mėnesio operacijų limito keitimas 7 EUR
Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 000 EUR
Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas 10
Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose limitas 4 500 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

„Mastercard Debit“ verslui

Kortelės galiojimo laikas 3 metai
Kortelės sąskaitos valiuta EUR
KORTELĖS ĮKAINIAI
Kortelės mėnesinis mokestis 0,5 EUR
Papildomos kortelės mėnesinis mokestis 0,5 EUR
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir pan.) nemokamai
Komisinis mokestis už pirkinius kortele nemokamai
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 30 %
Grynųjų pinigų išdavimas
„Citadele“ banko skyriuose kaip iš einamosios sąskaitos
Kituose bankuose 2 %, min. 3 EUR
„Citadele“ banko bankomatuose ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje 0,5 % nuo sumos, min. 0,75 EUR
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose* 0,5 % nuo sumos, min. 0,75 EUR
Kitų bankų bankomatuose 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
Grynųjų pinigų įnešimas
„Citadele“ banko bankomatuose** nemokamai
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 0,50 EUR už vieną operaciją
Kitos paslaugos
Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
PIN kodo keitimas „Citadele“ banko bankomatuose nemokamai
Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose ir terminaluose 0,30 EUR
Skubus kortelės išėmimas iš „Citadele“ banko bankomatų 50 EUR
Kortelės siuntimas***
– neregistruotu paštu Lietuvoje nemokamai
– kurjeriniu paštu Lietuvoje 3 EUR
– neregistruotu paštu užsienyje 5 EUR
Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR
Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR
STANDARTINIAI OPERACIJŲ LIMITAI
Dienos ir mėnesio operacijų limito keitimas 7 EUR
Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 000 EUR
Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas 10
Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose limitas 4 500 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. liepos 1 d.


*Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose.
** Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 EUR banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.
*** Paštu siunčiamos tik juridinių asmenų vadovų verslo kortelės.

Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį.

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.

 

„Mastercard Business“

Svarbu! Nuo 2019 m. kovo 21 d. „Citadele“ bankas nebeišduoda naujų „Mastercard Business“ mokėjimo kortelių. Esamiems klientams, pasibaigus jų turimų kortelių galiojimui, korteles atnaujinsime į VISA „X Business“.

Kortelės galiojimo laikas 3 metai
Kortelės sąskaitos valiuta EUR
KORTELĖS ĮKAINIAI
Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas 30 EUR
Pagrindinės / papildomos kortelės metinis mokestis* 30 EUR
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) nemokamai
Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai
KREDITO ĮKAINIAI
Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas nemokamai
Kredito limito suteikimas 1 % suteiktos kredito sumos
Kredito grąžinimo būdas su periodiniais mokėjimais
Periodinė panaudoto kredito grąžinimo įmoka 100 %
Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d.
Metinė kredito palūkanų norma 17 %
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 30 %
Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą   30 %
Grynųjų pinigų išdavimas
„Citadele“ banko skyriuose 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
„Citadele“ banko bankomatuose ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje** 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose** 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
Kitų bankų bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
Grynųjų pinigų įnešimas
„Citadele“ banko bankomatuose*** nemokamai
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose 0,50 EUR
Kitos paslaugos
Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
PIN kodo keitimas „Citadele“ banko bankomatuose nemokamai
Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose ir terminaluose 0,30 EUR
Skubus kortelės išėmimas iš „Citadele“ banko bankomatų 50 EUR
Kortelės siuntimas****
– neregistruotu paštu Lietuvoje nemokamai
– kurjeriniu paštu Lietuvoje 3 EUR
– neregistruotu paštu užsienyje 5 EUR
Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR
Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR
STANDARTINIAI OPERACIJŲ LIMITAI
Dienos operacijų limito keitimas 7 EUR
Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 000 EUR
Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas 10
Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 4 500 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.


* Pirmaisiais metais mokestis netaikomas.
** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose.
*** Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 EUR banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.
**** Paštu siunčiamos tik juridinių asmenų vadovų verslo kortelės.
 

Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį.

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.