Verslo kreditai

Metų palūkanos pagal susitarimą
Kreditavimo sutarties dokumentų parengimas 1 % nuo paskolos sumos, min. 1 000 Eur
Įsipareigojimo mokestis min. 1 %
Kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimas
Kredito grąžinimo termino atidėjimas, palūkanų normos sumažinimas 0,4 - 1 % nuo paskolos sumos, min. 150 Eur
Kredito grąžinimo grafiko, mokėjimo dienos, kitų sąlygų pakeitimas, nekeičiant galutinio kredito grąžinimo termino pagal susitarimą, min. 150 Eur