Sąskaitos atidarymas ir tvarkymas

Įkainiai verslo klientams

Banko sąskaitos atidarymas nemokamai
Banko sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis 3,50 EUR*
Įmonės dokumentų patikra atidarant sąskaitą, kai naudos gavėjai yra ne ES ar ELPA (Šveicarija, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) šalių piliečiai** 150 EUR
Bankroto administratoriaus priskyrimas prie sąskaitos valdymo 10 EUR
Komisinis atlyginimas už didesnio negu 1 mln. EUR einamosios sąskaitos likučio administravimą*** 0,25 %
Sąskaitos išrašai
Sąskaitos išrašo pateikimas elektroniniu būdu nemokamai
Einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo pateikimas banko skyriuje 5 EUR
Ankstesnio laikotarpio negu praėjęs kalendorinis mėnuo sąskaitos išrašo pateikimas 5 EUR už mėn., maks. 25 EUR
Papildomai išduodami dokumentai
Mokėjimo, įvykdyto internetu, patvirtinimas 1 EUR
Išsiųsto mokėjimo pavedimo SWIFT kopijos parengimas 8 EUR
Dokumento kopija 1,50 EUR už kiekvieną lapą
Pažymos apie kaupiamosios sąskaitos lėšas parengimas nemokamai
Pažymų, laiškų banko vardu, patvirtinimų ir kitų dokumentų, susijusių su banko klientų sąskaitomis bei atsiskaitymais, paruošimas lietuvių k. 10 EUR – apie atidarytas / uždarytas sąskaitas ir jų likučius
15 EUR – kitos pažymos ir pranešimai, nesusiję su kreditavimo paslaugomis
Pažymų, laiškų banko vardu, patvirtinimų ir kitų dokumentų, susijusių su banko klientų sąskaitomis bei atsiskaitymais, paruošimas užsienio k. 15 EUR
Pažymų parengimas kliento auditoriui 35 EUR
Įmonių patikra „Creditinfo“ sistemoje (ataskaita, padedanti įvertinti įmonės kreditorių ir debitorių galimą kredito riziką) 5 EUR
Sąskaitos išrašo ar kitų dokumentų siuntimas
- Lietuvoje 3 EUR, registruotu paštu - 5 EUR
- į užsienį 10 EUR
- kurjeriniu paštu 10 EUR + kurjerinio pašto mokesčiai
Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelės pakeitimas 10 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.


* Mokestis netaikomas mokėjimo kortelių sąskaitoms ir klientams, užsisakiusiems planą verslui. Sąskaitoje nesant pakankamai lėšų, nurašomas visas sąskaitoje esantis lėšų likutis.
** Mokestis netaikomas, kai naudos gavėjai yra ELPA narių (Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Šveicarijos) šalių piliečiai.
*** Įkainis galioja nuo 2018 m. spalio 24 d. Įkainis taikomas Lietuvos banko kontroliuojamoms draudimo ar perdraudimo įmonėms ir finansų įstaigoms (įskaitant jų filialus), ar kitoms finansų įstaigoms, kurių veikla yra susijusi su finansinių paslaugų teikimu.