Prekybos finansavimas

Įkainiai verslo klientams

Akredityvai

Importo akredityvai
Prašymo išleisti akredityvą užpildymas nemokamai
Išankstinis pranešimas apie akredityvo išleidimą 15 EUR
Akredityvo išleidimas*
- deponuojant kliento lėšas 90 EUR
- nedeponuojant kliento lėšų pagal susitarimą + 90 EUR
Akredityvo sąlygų pakeitimas 30 EUR už kiekvieną pranešimą
Dokumentų administravimas 0,15 %, min. 60 EUR už kiekvieną dokumentų komplektą
Dokumentų apmokėjimas 50 EUR
Atidėtas mokėjimas pagal susitarimą
Dokumentų neatitikimo mokestis (moka akredityvo gavėjas) 100 EUR
Akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas 30 EUR
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 30 EUR
Paklausimas / pranešimas kliento prašymu 20 EUR
Akredityvo projekto parengimas / derinimas** 40 EUR
Atidėto mokėjimo kontrolė 25 EUR
Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu faktinės išlaidos
Eksporto akredityvai
Išankstinis akredityvo pranešimas 15 EUR
Akredityvo pranešimas 30 EUR
Akredityvo sąlygų pakeitimo pranešimas 30 EUR už kiekvieną pranešimą
Akredityvo tvirtinimas pagal susitarimą
Akredityvo perleidimas 0,2 % nuo perleidžiamos sumos, min. 90 EUR
Išankstinis dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) iki 5 dokumentų – 30 EUR
daugiau kaip 5 dokumentai – 40 EUR
Dokumentų administravimas 0,15 %, min. 75 EUR už kiekvieną dokumentų komplektą
Dokumentų apmokėjimas 0,05 %, min. 40 EUR
Mokėjimo reikalavimas 20 EUR
Gautų lėšų perleidimas kitam gavėjui 20 EUR
Pranešimas apie kliento įpareigojimą paskirstyti lėšas 40 EUR
Pranešimo apie kliento įpareigojimą paskirstyti lėšas atšaukimas 10 EUR
Lėšų paskirstymas 0,1 %, min. 30 EUR
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 30 EUR
Atidėto mokėjimo kontrolė 30 EUR
Išankstinis mokėjimas pagal akredityvo dokumentus pagal susitarimą
Paklausimas / pranešimas kliento prašymu 20 EUR
Akredityvo projekto parengimas / derinimas 40 EUR
Akredityvo/akredityvo pakeitimo pranešimas kitų bankų klientams 100 EUR
Pakeistų pagal perleidžiamą akredityvą dokumentų tikrinimas 30 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.


* Jei akredityvas leidžiamas nedeponuojant kiento lėšų, papildomai nustatomas įsipareigojimo mokestis. Už deponuotas lėšas palūkanos nemokamos.
** Išleidus akredityvą, šiuo mokesčiu mažinamas mokestis už akredityvo išleidimą.

 

 

Inkaso

Inkaso instrukcijų pranešimas 25 EUR
Dokumentų ir vekselių apmokėjimas ar inkasavimas 0,15 %, min. 30 EUR, maks. 220 EUR
Neapmokėtų dokumentų ir / ar vekselių įteikimas klientui arba grąžinimas pateikėjui 0,15 %, min. 30 EUR, maks. 220 EUR
Inkaso instrukcijų pakeitimas 20 EUR
Dokumentų ir / ar vekselių saugojimas, jei nemokama ar neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo klientui dienos (už mėnesį ar jo dalį) 30 EUR
Protestavimas 70 EUR + notaro išlaidos
Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo (už mėnesį ar jo dalį) 30 EUR
Paklausimas / pranešimas kliento prašymu 20 EUR
Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu faktinės išlaidos
Dokumentų priežiūra, jei nemokama 15 kalendorinių dienų po apmokėjimo datos (už mėnesį ar jo dalį) 30 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.

 

 

Garantijos ir laidavimo įsipareigojimai

Garantijos, laidavimo suteikimas*
- jei suma iki 1 499,99 EUR 60 EUR
- jei suma nuo 1 500 EUR iki 2 999,99 EUR 80 EUR
- jei suma 3 000 EUR ir daugiau 0,5 %, min. 90 EUR
Pasiūlymo garantijos suteikimas* 0,5 %, min. 50 EUR
Garantijos, laidavimo sąlygų pakeitimas jeigu didinama garantijos suma 0,5 %, min. 30 EUR
Mokėjimo pagal garantiją (laidavimą) administravimas 0,1 %, min. 140 EUR
Prašymo suteikti garantiją, laidavimą anuliavimas 30 EUR
Gautos garantijos ar jos pakeitimo pranešimas 30 EUR
Reikalavimo mokėti perdavimas 55 EUR + pašto išlaidos
Paklausimas / pranešimas kliento prašymu 20 EUR
Garantijos (laidavimo) projekto parengimas** 30 EUR
Akredityvų, garantijų ir inkaso dokumentų parengimas ir išsiuntimas kurjeriniu paštu
Lietuvoje / Užsienyje 10 EUR / 55 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.


* Jei garantija ar laidavimas suteikiami nedeponuojant kliento lėšų, papildomai nustatomas įsipareigojimo mokestis. Už deponuotas lėšas palūkanos nemokamos.
** Suteikus garantiją, šiuo mokesčiu mažinamas mokestis už garantijos suteikimą.