Mokėjimų tikslinimas arba anuliavimas

Mokėjimo eurais į LT / ES / EEE šalių bankus atšaukimo administravimas
Mokėjimo anuliavimas, kai lėšos neišsiųstos iš banko 7 EUR
Mokėjimo anuliavimas, kai lėšos išsiųstos iš banko 10 EUR + kitų bankų mokesčiai
Mokėjimo eurais ir užsienio valiuta į kitų šalių bankus atšaukimo ar tikslinimo administravimas
Mokėjimo tikslinimas arba anuliavimas, kai lėšos neišsiųstos iš banko 8 EUR
Mokėjimo tikslinimas arba anuliavimas, kai lėšos išsiųstos iš banko (jei gavėjas kitame LT banke)* 15 EUR + kitų bankų mokesčiai
Mokėjimo į kitų šalių bankus tikslinimas arba anuliavimas, kai lėšos išsiųstos iš banko* 90 EUR
Kitos su mokėjimais susijusios paslaugos
Lėšų, gautų iš užsienio bankų, grąžinimas siuntėjams 18 EUR
Papildomos Lietuvos ir užsienio bankų informacijos apie atsiskaitymus pateikimas 30 EUR + kitų bankų mokesčiai

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.

 


* Mokestis taikomas neatsižvelgiant, ar lėšos buvo grąžintos. Jei lėšos jau nurašytos iš banko korespondentinės sąskaitos ir / arba gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, lėšos grąžinamos tik tada, jei sutinka lėšų gavėjas.