Kreditai verslui

Įkainiai verslo klientams

Metų palūkanos pagal susitarimą
Kredito sutarties parengimas 1 % nuo kredito / limito / limito padidinimo sumos, min. 300 EUR
Kredito smulkiam verslui – 250 EUR
Įsipareigojimo mokestis min. 1 % nuo nepanaudotos sumos*
Kredito sutarties sąlygų keitimas 1 % nuo kredito padidinimo sumos, min. 150 EUR**
Kredito smulkiam verslui – 1 % nuo kredito / limito / limito padidinimo sumos, min. 250 EUR**
Kredito sutarties sąlygų, nesusijusių su kredito / limito suma, keitimas 150 EUR
Kredito smulkiam verslui – 250 EUR
Pažymos / patvirtinimo dėl finansavimo išdavimas 50 % sutarties mokesčio, min. 150 EUR
Sudarius kredito sutartį, įskaičiuojama į sutarties mokestį
Komisinis  mokestis už dokumentų paruošimą, jei dokumentas turi būti patvirtintas notaro*** 30 EUR už kiekvieną dokumentą ir notaro išlaidos
Komisinis  mokestis už dokumentų paruošimą, jei dokumentas neturi būti patvirtintas notaro*** 30 EUR už kiekvieną dokumentą
Pažymų, leidimų, sutikimų išdavimas lietuvių kalba 45 EUR
Pažymų, leidimų, sutikimų išdavimas anglų kalba 70 EUR
Dokumentų siuntimas paštu pagal susitarimą, min. 8 EUR ir patirtos išlaidos

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.


*Įsipareigojimo mokestis netaikomas kreditui smulkiam verslui.
**Komisinis mokestis gali būti padidintas nestandartiniais atvejais.
**Jei už naujo skolinimo sandorio vykdymą tuo pačiu metu netaikomi kiti reikšmingi skolinimo sandorio, refinansavimo sandorio ar kiti pakeitimų komisiniai mokesčiai.

Galutinį mokestį konkrečiu atveju nustato kompetentingas komitetas arba asmenys, turintys atitinkamą individualią kompetenciją.