Kreditai verslui

Įkainiai verslo klientams

Metų palūkanos pagal susitarimą
Kreditavimo sutarties parengimas 1 % nuo kredito ar didinamos sumos,
min. 300 EUR
Kredito smulkiam verslui sutarties parengimas 150 EUR
Įsipareigojimo mokestis min. 1 % nuo nepanaudotos sumos
Kreditavimo sutarties sąlygų keitimas min. 150 EUR*
Pažymos / patvirtinimo dėl finansavimo išdavimas 50 % sutarties mokesčio, min. 150 Eur
Sudarius kredito sutartį, įskaičiuojama į sutarties mokestį
Leidimo / pažymos išdavimas min. 20 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.


* Jei vienu metu keičiamos kelios sąlygos, imamas didžiausias mokestis.

Galutinį mokestį konkrečiu atveju nustato kompetentingas komitetas arba asmenys, turintys atitinkamą individualią kompetenciją.