Grynųjų pinigų operacijos

Įkainiai verslo klientams

Grynųjų pinigų įnešimas
- į savo / kito asmens sąskaitą banknotais visomis valiutomis arba eurų monetomis, kai monetų suma neviršija 10 EUR 0,1 % nuo sumos, min. 2 EUR*
- į savo / kito asmens sąskaitą eurų monetomis 5 % nuo sumos, min. 3 EUR
- indėlio sąskaitos papildymas nemokamai
- lėšų įnešimas terminuotajam indėliui sudaryti nemokamai
Grynųjų pinigų išmokėjimas
- iš banko sąskaitos 1 % nuo sumos, min. 3 EUR
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš terminuotojo indėlio sąskaitos
Jei indėlis išlaikytas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba lėšos į sąskaitą buvo įneštos grynaisiais pinigais indėlio valiuta indėlio sudarymo dieną nemokamai
Kitos grynųjų pinigų operacijos
Grynųjų pinigų išankstinis užsakymas** nemokamai
Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimas arba užsakytų lėšų neatsiėmimas laiku 0,2 % nuo sumos, maks. 300 EUR
Monetų nacionaline valiuta perskaičiavimas, smulkinimas, stambinimas (kai suma didesnė nei 10 EUR) 5 % nuo sumos, min. 3 EUR***
Banknotų perskaičiavimas, smulkinimas, stambinimas, tikrinimas (jei nėra atliekama banko operacija) 0,03 EUR už banknotą
Grynųjų pinigų inkasavimas
Mokestis už inkasuotų monetų administravimą**** 0,60 % nuo sumos 
Mokestis už inkasuotų banknotų administravimą**** 0,10 % nuo sumos 
Užsienio valiutos pirkimas, pardavimas, keitimas 1,50 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.


* Mokestis netaikomas, jeigu įnešus grynuosius pinigus tuo pačiu metu banko padalinyje atliekamas pageidaujamos sumos pavedimas. 
** Jei norima paimti iš sąskaitos sumą, viršijančią 15 000 EUR, arba ekvivalenčią sumą užsienio valiuta, grynieji pinigai turi būti užsakomi prieš 1 darbo dieną iki 13.00 val.
*** Jeigu monetos įnešamos į sąskaitą, tuomet taikomas tik grynųjų pinigų įnešimo mokestis.

**** Mokestis taikomas klientams, kurių banknotai ir monetos pristatomos į banką naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis inkasavimo paslaugomis.