Investuotojų interesų apsauga

Siekiant toliau stiprinti investuotojų interesų apsaugą ir padaryti finansų rinką stabilesnę ir skaidresnę, 2018 m. sausio 3 d. Europos Sąjungoje įsigaliojo naujas reglamentas: Finansinių priemonių rinkų direktyva 2014/65 / ES (MiFID II) ir Finansinių priemonių rinkų reglamentas Nr. 600/2014 (MiFIR). Jame numatyti griežtesni investuotojų interesų apsaugos reikalavimai.

Visiems „Citadele“ banko klientams, atsižvelgiant į kliento žinias ir patirtį atliekant sandorius su finansinėmis priemonėmis, taip pat tokių sandorių tikslą, priskiriamas vienas iš trijų galimų statusų: mažmeninis (neprofesionalus) klientas, profesionalus klientas arba tinkama sandorio šalis. Atsižvelgiant į klientui priskirtą statusą, taikoma atitinkamo laipsnio apsauga. Klientų apsaugos priemonės visų pirma apima investicinės paslaugos atitikties kliento interesams įvertinimą.

Siekdamas išvengti galimų interesų konfliktų, kurie gali kilti teikiant investicines paslaugas, „Citadele“ bankas parengė ir įgyvendino Interesų konfliktų prevencijos politiką teikiant investicines /papildomas paslaugas.

„Citadele“ bankas, vykdydamas klientų pavedimus, vadovaujasi Pavedimų vykdymo politika. Prieš pradedant naudotis investavimo paslaugomis, klientai turi susipažinti su atnaujinta politika.

Informacija ir dokumentai

Informacija apie investicines paslaugas (įskaitant informaciją apie banką kaip apie paslaugos teikėją, finansines priemones, rizikas, investuotojų apsaugą ir indėlių garantijų sistemą)
Pavedimų vykdymo politika, taikoma investicinėms paslaugoms
Pavedimų vykdymo politikos investicinių paslaugų srityje (santrauka)
Kliento statusai investicinėms paslaugoms
Interesų konfliktų prevencijos teikiant investicines paslaugas politika
Banko tikslinės rinkos ir platinimo strategijos įvertinimo gairės
Informacija apie išlaidas ir mokesčius investicinių paslaugų ir papildomų investicinių paslaugų srityje

Kasmetinė ataskaita apie penkias geriausias vykdymo vietas

AS „Citadele banka“ kasmetinė ataskaita apie 2023 m. penkias geriausias vykdymo vietas (2024-04-29)
AS „Citadele banka“ 2023 m. pavedimų vykdymo kokybės vertinimo santrauka
AS „Citadele banka“ kasmetinė ataskaita apie 2022 m. penkias geriausias vykdymo vietas (2023-04-24)
AS „Citadele banka“ 2022 m. pavedimų vykdymo kokybės vertinimo santrauka (2023-04-27)
AS „Citadele banka“ kasmetinė ataskaita apie 2021 m. penkias geriausias vykdymo vietas (2022-04-29)
AS „Citadele banka“ 2021 m. pavedimų vykdymo kokybės vertinimo santrauka (2022-04-29)
Akcinės bendrovės „Citadele banka“ kasmetinė ataskaita apie 2020 m. penkias geriausias vykdymo vietas
2017 m. ataskaita apie pavedimų vykdymo vietas ir pavedimų vykdymo kokybę
2017 m. ataskaita apie pavedimų vykdymą, perduodant klientų pavedimus viešosios apyvartos tarpininkams

Finansinių priemonių sąskaitų ir sandorių dėl finansinių priemonių sąlygos

Finansinių priemonių sąskaitų ir sandorių dėl finansinių priemonių sąlygos (nuo 2023 10 06)
Finansinių priemonių sąskaitų ir sandorių su finansinėmis priemonėmis sąlygos (CBL AM valdomiems portfeliams) (nuo 2023 10 06)
Finansinių priemonių sąskaitų ir sandorių dėl finansinių priemonių sąlygos (iki 2023 10 06)
Finansinių priemonių sąskaitų ir sandorių dėl finansinių priemonių sąlygos (iki 2021 11 10)
Finansinių priemonių sąskaitų ir sandorių dėl finansinių priemonių sąlygos (iki 2018 12 31)

Istorinė informacija

Interesų konfliktų prevencijos teikiant investicines paslaugas politika (nuo 2022 12 14)
Pavedimų vykdymo politika, taikoma investicinėms paslaugoms (nuo 2022 08 19)
Interesų konfliktų prevencijos teikiant investicines paslaugas politika (nuo 2021 12 02)
Kliento statuso investicinėms paslaugoms politika (nuo 2022 05 19)
Kliento statuso investicinėms paslaugoms politika (nuo 2021 03 10)
Pavedimų vykdymo politika, taikoma investicinėms paslaugoms (nuo 2021 03 10)
Interesų konfliktų prevencijos teikiant investicines paslaugas politika (nuo 2020 12 03)
Pavedimų vykdymo politika (nuo 2019 01 01)
Interesų konfliktų prevencijos teikiant investicines paslaugas politika (nuo 2019 01 01)
Interesų konfliktų vengimo politika, teikiant investicines paslaugas (iki 2018 12 31)
Pavedimų vykdymo politika (iki 2018 12 31)
Pavedimų vykdymo politika (iki 2018 01 02)
Informacija apie išlaidas ir mokesčius, susijusius su investicijomis (ETF)