Draudimas

Ar yra galimybė pakeisti sutarties sąlygas, jeigu jau yra sudaryta sutartis?

Draudėjas turi teisę atlikti sutarties pakeitimus, jeigu tokia teisė yra numatyta draudimo sutartyje. Paprastai draudimo sutartyje yra nurodyta, kad galima keisti naudos gavėją, papildomai apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų ar atsisakyti draustis nuo nelaimingų atsitikimų, taip pat sumažinti ar padidinti draudimo sumas.

Ar radai atsakymą į klausimą?