Draudimas

Kas gali nutikti, jeigu nemokėsiu draudimo įmokų?

Jeigu nesumokėsite laiku draudimo įmokos – gali būti sustabdyta draudimo apsauga. Jeigu per sustabdytą laikotarpį įvyks draudžiamasis įvykis, draudikas neprivalės mokėti draudimo išmokos.
Jeigu įmokos yra nemokomos ir draudimo apsaugos sustabdymas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį. Draudikas privalo draudėją raštu informuoti, kad per 30 dienų nuo pranešimo gavimo nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, draudimo apsauga bus sustabdyta ir, kad bus atnaujinta tik draudėjui sumokėjus draudimo įmoką ar jos dalį.

Ar radai atsakymą į klausimą?