„Citadele“ banko kliento klausimynas

Kodėl bankas teiraujasi klientų, ar jie ir jų artimieji dalyvauja politinėje veikloje?

Bankas klausia šio klausimo, nes yra įpareigotas galiojančių teisės aktų nustatyti, ar klientas ir jo artimieji yra politiškai pažeidžiami asmenys (t. y. ar eina svarbias viešąsias pareigas). Nustačius politiškai pažeidžiamą asmenį, bankui atsiranda papildomų prievolių, tačiau klientui nėra taikomi jokie apribojimai, jam paslaugos yra teikiamos įprasta tvarka. 

Ar radai atsakymą į klausimą?