„Citadele“ banko kliento klausimynas

Kokioms trečiosioms šalims bankas gali perduoti duomenis, kuriuos klientas pateikė užpildydamas Klausimyną?

Visi bankui kliento pateikti duomenys yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka. Be kliento sutikimo jo duomenys trečiosioms šalims negali būti perduoti.

Ar radai atsakymą į klausimą?