Indėliai

Kaip išimti lėšas iš Žaliosios Taupomosios Sąskaitos?

Norėdami išsiimti lėšas iš Žaliosios Taupomosios Sąskaitos, eikite į „Citadele“ interneto banko skiltį: Prašymai > Laisvos formos prašymai bankui.

Laisvos formos prašyme nurodykite:

  • Tema: lėšų išėmimas iš Žaliosios Taupomosios Sąskaitos
  • Sąskaitos numeris patvirtinimui: Žaliosios Taupomosios Sąskaitos Nr.
  • Tekstas: Informuoju, kad po 60 (šešiasdešimt) dienų nuo šio prašymo pateikimo dienos, noriu panaudoti lėšas XXX EUR sumą (nurodyti tikslią sumą) ir prašau ją pervesti man į atsiskaitomąją sąskaitą XXXX (įrašyti sąskaitos Nr.).
    Jei norite panaudoti lėšas greičiau nei per 60 dienų, tada nurodykite: Prašau XXX EUR sumą (nurodyti tikslią sumą) iš mano sukauptų lėšų pervesti man į sąskaitą XXXX (įrašyti sąskaitos Nr.), sutinku su 1 proc. Komisiniu mokesčiu, kuris bus mokamas nuo prašomos pervesti sumos.

Paspauskite mygtuką „Toliau“, iš naujo autorizuokite ir patvirtinkite savo pasirinkimą mygtuku „Vykdyti“.

Ar radai atsakymą į klausimą?