COVID-19

Kaip atidėti paskolos dalies mokėjimą?

Jei nori sustabdyti paskolos dalies grąžinimą, prašome pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą interneto banke. Prašymo teksto, pvz.: Prašau atidėti kredito, gauto pagal kredito sutartį Nr.___, dalies grąžinimo terminą ___ mėnesiams (daugiausia 3 mėnesiams). Pasirašydamas (-a) šį prašymą, sutinku su mokėjimo grafiko pakeitimais, numatančiais kredito grąžinimo mokėjimo atidėjimą tam tikram laikotarpiui. Aš pareiškiu, kad esu įpareigotas (-a) laikytis naujo mokėjimo grafiko ir įsipareigoju jo laikytis, taip pat ir tuo atveju, jeigu kredito dalies grąžinimo terminas yra atidėtas trumpesniam laikotarpiui, nei nurodžiau savo prašyme.
  2. Dokumentus, patvirtinančius šeimos (jei esi santuokoje ir / ar kreditą esi gavęs kaip bendraskoliai, būtina pateikti duomenis apie visus bendraskolius) pajamas: sumažėjimą, atleidimo susitarimą, nemokamų atostogų prašymą. Jei dirbi pagal verslo liudijimą ar individualią veiklą – pridėk tai patvirtinančius dokumentus ir trumpą veiklos aprašymą, sąskaitų išrašus kituose bankuose, jei pajamas gaudavai ne „Citadele“ banke.
  3. Rašytinius paaiškinimus kaip dėl taikomo karantino pasikeitė pajamos.
  4. Kokių veiksmų / priemonių ėmeisi, siekdamas sušvelninti karantino poveikį.
  5. Kokios pagalbos tikiesi iš „Citadele“ banko, kokiam laikotarpiui prašai atidėti kredito dalies grąžinimo įmokų mokėjimą.

Pateikus prašymą, mes atsiųsime pranešimą apie patvirtintą pakeitimą ir naują mokėjimų grafiką, interneto banke. Pasikonsultuoti gali telefonu (8 5) 221 9091.

Ar radai atsakymą į klausimą?