COVID-19

INVEGA verslo skatinimo priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms 2“

Priemonės tikslas

„Portfelinės garantijos paskoloms 2“  tai skatinamoji finansinė priemonė, kuri yra skirta įmonėms, susidūrusioms su lėšų trūkumu dėl COVID-19 protrūkio. Priemonė sumažina finansavimo riziką ir tokiu būdu palengvina paskolų ir lizingo sandorių prieinamumą įmonių likvidumui pagerinti.

Kas gali pasinaudoti priemone?

Smulkaus vidutinio verslo (SVV) ir didelės įmonės, kurios nebuvo laikomos turinčiomis sunkumų, tačiau dėl COVID-19 protrūkio juos patyrė. Pasinaudoti priemone gali įmonės, jeigu atitinka vieną iš sąlygų:

  • apyvarta paskelbus karantiną sumažėjo daugiau negu 30 proc.;
  • finansiniai srautai tapo nepakankami turimiems įsipareigojimams padengti;
  • skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė tapo mažesnė nei 1, lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint pasinaudoti priemone?

Finansavimo paskirtis

Esamų kreditų ir lizingo sandorių pertvarkymui arba naujiems lizingo (ir atgręžtinio lizingo) sandoriams bei naujoms apyvartos paskoloms.

Finansavimo forma

Paskolos, kredito linijos, lizingo sandoriai.

Taikoma garantija

80 % paskolos arba lizingo sumos.

Maksimali garantijų suma

5 mln. EUR, priklausomai nuo įmonės dydžio.

Kasmetinis garantijos mokestis

Moka klientas. 0,2 proc. - 1,8 proc. nuo garantijos sumos, priklausomai nuo įmonės dydžio ir sutarties termino.

Ar radai atsakymą į klausimą?