/ Privatiems klientams / Investavimo paslaugos

Investavimo paslaugos

Investavimo
paslaugos
MiFID

Ketinate investuoti į finansines priemones? Jums reikalinga kvalifikuotų specialistų pagalba ir patarimai? „Citadele“ banko Finansų maklerio skyriui Vertybinių popierių komisija yra išdavusi A kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją Nr. 17.

Mūsų paslaugos skirtos visiems – privatiems ir verslo, vietiniams ir užsienio klientams.

Teikiame šias investicines ir papildomas paslaugas:

  • tarpininkaujame perkant bei parduodant Vyriausybės vertybinius popierius (VVP);
  • tarpininkaujame perkant bei parduodant įmonių skolos vertybinius popierius (obligacijas);
  • tarpininkaujame perkant bei parduodant nuosavybės vertybinius popierius (akcijas) NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje bei kitose didžiausiose pasaulio akcijų rinkose;
  • atliekame išvestinių finansinių priemonių, repo ir atvirkštinio repo sandorius;
  • atstovaujame emitento interesams Vertybinių popierių komisijoje, Centriniame depozitoriume, NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių biržoje ir kitose institucijose;
  • teikiame asmeninio finansų maklerio paslaugą;
  • teikiame finansinių priemonių saugojimo paslaugas;
  • tvarkome finansinių priemonių sąskaitų apskaitą;
  • suteiks reikalingas konsultacijas dėl investicijų į vertybinius popierius.

Jei rengiatės ar jau investuojate į finansines priemones, ši informacija skirta būtent Jums.

Nuo 2007 m. lapkričio 1 d., įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl finansinių priemonių rinkų (angl. Markets in Financial Instruments Directive) (toliau tekste – MiFID) Europos Sąjungos ir Europos ekonominės bendrijos šalyse narėse įsigaliojo teisės aktai, reglamentuojantys naujus ir papildomus reikalavimus investicinių paslaugų teikimui.

„Citadele“ bankas teikia profesionalias investicines paslaugas bei taiko visas priemones, užtikrinančias investuojančių klientų interesų apsaugą bei procedūras, užkertančias kelią potencialiems interesų konfliktams, galintiems neigiamai įtakoti teisėtus investuojančių klientų investicinius lūkesčius.

Banko įsipareigojimai investuotojams yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka. Papildoma informacija investuotojams