MiFID

Nuo 2007 m. lapkričio 1 d., įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl finansinių priemonių rinkų (angl. Markets in Financial Instruments Directive) (toliau tekste – MiFID) Europos Sąjungos ir Europos ekonominės bendrijos šalyse narėse įsigaliojo teisės aktai, reglamentuojantys naujus ir papildomus reikalavimus investicinių paslaugų teikimui.

Siekiant dar didesnio finansų rinkų skaidrumo ir rinkos dalyvių apsaugos, nuo 2018 m. sausio 3 d. Lietuvoje įgyvendinama nauja Finansinių priemonių rinkų direktyva MiFID II (angl. Markets in Financial Instruments Directive).

„Citadele“ bankas teikia profesionalias investicines paslaugas bei taiko visas priemones, užtikrinančias investuojančių klientų interesų apsaugą bei procedūras, užkertančias kelią potencialiems interesų konfliktams, galintiems neigiamai įtakoti teisėtus investuojančių klientų investicinius lūkesčius.

„Citadele“ bankas, vykdydamas klientų pavedimus, vadovaujasi Pavedimų vykdymo politika. Dėl MiFID2 direktyvos taikymo, nuo 2018 m. sausio 3 d. įsigalioja nauja Pavedimų vykdymo politikos versija. Prieš pradedant naudotis investavimo paslaugomis, klientai turi susipažinti su atnaujinta politika.

Banko įsipareigojimai investuotojams yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka. Papildoma informacija investuotojams