Terminuotasis indėlis

Įkainiai privatiems ir verslo klientams

Jei indėlis išlaikytas ne mažiau negu 12 mėnesių arba lėšos į sąskaitą buvo įneštos grynaisiais pinigais indėlio valiuta indėlio sudarymo dieną nemokamai
Komisinis atlyginimas už terminuotojo indėlio nutraukimą anksčiau laiko* nemokamai

* Nutraukiant terminuotojo indėlio sutartį anksčiau laiko sukauptos palūkanos nėra išmokamos, jei palūkanos jau buvo išmokėtos, tai indėlio suma grąžinama atitinkamai mažesne suma.

Metinės palūkanos už terminuotuosius indėlius