„Senjorų programos“ įkainiai

Įkainiai privatiems klientams

Sąskaitos atidarymas ir tvarkymas  
Banko sąskaitos atidarymas ir tvarkymas nemokamai
Debeto mokėjimo kortelė „Maestro“  
Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimo / atnaujinimo mokestis / metų / mėnesinis mokestis* nemokamai
Grynųjų pinigų išdavimas bankomatuose iki 1000 EUR / mėn. visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje bei UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose** nemokamai
Grynųjų pinigų operacijos  
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš einamosios banko sąskaitos 1 % nuo sumos, min. 3 EUR
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš „Maestro“ kortelės banko padaliniuose 1 % nuo sumos, min. 3 EUR
Mokėjimų į sąskaitas administravimas  
Lėšų eurais iš LT / ES / EEE šalių bankų administravimas*** nemokamai
Mokėjimai eurais  
Mokėjimai eurais banko viduje ir į LT / ES / EEE bankus internetu (jei mokėjimo pavedimas priimtas iki 16.00 val., jis įvykdomas tą pačią banko darbo dieną) nemokamai
Įmokų priėmimas internetu (jei sutartyse su įmokų gavėjais nenustatyti kiti mokesčiai) nemokamai
Įmokų priėmimas iš sąskaitos banko padalinyje (jei sutartyse su įmokų gavėjais nenustatyti kiti mokesčiai) 1 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.

Lėšų įskaitymo terminai
Lėšos eurais iš LT / ES / EEE šalių bankų įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią banko operacijų dieną iki 18 val.
Lėšos iš AS „Citadele banka“ (Latvija, Estija) įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią banko operacijų dieną iki 18.00 val.
Lėšos konvertuojama valiuta įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią banko operacijų dieną iki 17.00 val. lėšos nekonvertuojama valiuta (BYN, RUB, UAH) – kitą banko operacijų dieną.
Jeigu lėšos pervedamos į kortelės sąskaitą, jos įskaitomos kortelės sąskaitos valiuta (jei sąskaitos valiuta ir pervedama valiuta skiriasi, pervedama valiuta automatiškai keičiama pagal tuo metu galiojantį „Citadele“ banko valiutos keitimo kursą).
Lėšos į gavėjo sąskaitą „Citadele“ banke įskaitomos tik pagal gavėjo sąskaitos numerį IBAN formatu, t. y. bankas netikrina, ar mokėjime nurodyta sąskaita priklauso lėšų gavėjui, todėl neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas lėšų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas).

Pastaba: Aukščiau nenurodytoms banko operacijoms ir paslaugoms taikomi standartiniai įkainiai, kurie skelbiami www.citadele.lt.

* Mėnesiniai mokesčiai galioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. atnaujintoms ir naujai išduotoms mokėjimo kortelėms.
** Išgryninus daugiau nei 1 000 EUR per mėnesį, taikomas 0,3 EUR dydžio įkainis. Išgryninant kitą valiutą nei eurai, taikomas valiutos keitimo mokestis. Bankai ir kitos finansų įstaigos užsienyje gali taikyti papildomus išgryninimo mokesčius. 
*** Iš ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos, jeigu pateikta gavėjo sąskaita yra IBAN formato ir nurodytas gavėjo banko kodas BIC, mokesčiai SHA.