Sąskaitos atidarymas ir tvarkymas

Įkainiai privatiems klientams

Banko sąskaitos atidarymas nemokamai
Banko sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis nemokamai
Sąskaitos tvarkymo mokestis, kai klientas per 6 mėnesių laikotarpį neatlieka nei vienos operacijos ir neturi kitų sutarčių banke 0,70 EUR*
Kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis, jei baigėsi mokėjimo kortelės, sujungtos su sąskaita, galiojimas ir nauja kortelė nebuvo išduota 0,70 EUR*
Banko sąskaitos atnaujinimas po jos uždarymo su buvusiu sąskaitos numeriu 30 EUR
Sąskaitos išrašai
Einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo pateikimas banko skyriuje nemokamai
Ankstesnio laikotarpio negu praėjęs kalendorinis mėnuo sąskaitos išrašo pateikimas banko skyriuje 5 EUR už mėn., maks. 25 EUR
Papildomai išduodami dokumentai
Mokėjimo, įvykdyto internetu, patvirtinimas 1 EUR
Išsiųsto mokėjimo pavedimo SWIFT kopijos parengimas 8 EUR
Dokumento kopija 1,50 EUR už kiekvieną lapą
Standartinės pažymos paruošimas** 10 EUR
Nestandartinės pažymos paruošimas** 35 EUR
Papildomas mokestis už pažymos paruošimą anglų ar rusų kalba** 15 EUR
Papildomas mokestis už skubų pažymos paruošimą** 15 EUR
Pažyma pajamų ir turto deklaracijai nemokamai
Dokumentų kopijos išdavimas iš archyvo 30 EUR
Dokumentų siuntimas
- Lietuvoje 3 EUR, registruotu paštu - 5 EUR
- į užsienį 10 EUR
- kurjeriniu paštu 10 EUR + kurjerinio pašto mokesčiai

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. birželio 21 d.


*Jei mokėjimo sąskaitos valiuta ne eurai, taikomas mokestis ekvivalentu.
**Pažymos, laiškai banko vardu, patvirtinimai ir kiti dokumentai, susiję su banko klientų sąskaitomis bei atsiskaitymais. Kitos kliento prašomos pažymos laikomos nestandartinėmis.