Sąskaitos atidarymas ir tvarkymas

Įkainiai privatiems klientams

Banko sąskaitos atidarymas nemokamai
Banko sąskaitos tvarkymo mėnesinis mokestis nemokamai
Sąskaitos tvarkymo mokestis, kai klientas per 6 mėnesių laikotarpį neatlieka nei vienos operacijos ir neturi kitų sutarčių banke 0,70 EUR*
Kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis, jei baigėsi mokėjimo kortelės, sujungtos su sąskaita, galiojimas ir nauja kortelė nebuvo išduota 0,70 EUR*
Banko sąskaitos atnaujinimas po jos uždarymo su buvusiu sąskaitos numeriu 30 EUR
Sąskaitos išrašai
Einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo pateikimas banko skyriuje 5 EUR
Ankstesnio laikotarpio negu praėjęs kalendorinis mėnuo sąskaitos išrašo pateikimas banko skyriuje 5 EUR už mėn., maks. 25 EUR
Papildomai išduodami dokumentai
Mokėjimo, įvykdyto internetu, patvirtinimas 1 EUR
Išsiųsto mokėjimo pavedimo SWIFT kopijos parengimas 8 EUR
Dokumento kopija 1,50 EUR už kiekvieną lapą
Standartinės pažymos paruošimas** 10 EUR
Nestandartinės pažymos paruošimas** 35 EUR
Papildomas mokestis už pažymos paruošimą anglų ar rusų kalba** 15 EUR
Papildomas mokestis už skubų pažymos paruošimą** 15 EUR
Pažyma pajamų ir turto deklaracijai nemokamai
Dokumentų kopijos išdavimas iš archyvo 30 EUR
Dokumentų siuntimas
- Lietuvoje 3 EUR, registruotu paštu - 5 EUR
- į užsienį 10 EUR
- kurjeriniu paštu 10 EUR + kurjerinio pašto mokesčiai

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. birželio 21 d.


*Jei mokėjimo sąskaitos valiuta ne eurai, taikomas mokestis ekvivalentu.
**Pažymos, laiškai banko vardu, patvirtinimai ir kiti dokumentai, susiję su banko klientų sąskaitomis bei atsiskaitymais. Kitos kliento prašomos pažymos laikomos nestandartinėmis.