Mokėjimų į sąskaitas administravimas

Įkainiai privatiems klientams

Lėšų eurais administravimas
Banko viduje ir „Citadele“ grupėje* bei iš kitų bankų Lietuvoje ir ES / EEE šalyse** nemokamai
Iš kitų šalių bankų 7 EUR
Lėšų užsienio valiuta administravimas
Banko viduje ir „Citadele“ grupėje* nemokamai
Iš kitų LT ir kitų šalių bankų 7 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.


* „Citadele“ grupė – AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, AS „Citadele banka“, AS „Citadele banka“ Estijos filialas.

** Iš ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos, jeigu pateikta gavėjo sąskaita yra IBAN formato ir nurodytas gavėjo banko kodas BIC, mokesčiai SHA.

Lėšų įskaitymo terminai

Lėšos eurais iš LT / ES / EEE šalių bankų įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią banko operacijų dieną iki 18 val.

Lėšos ES ir EEE šalių nacionalinėmis valiutomis (GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, PLN, BGN, ISK) įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią banko operacijų dieną iki 16.30 val., jei „Citadele“ bankas gavo informaciją apie EEE2 mokėjimo pervedimą į „Citadele“ korespondentinę sąskaitą.

Lėšos kita valiuta valiuta – kitą banko operacijų dieną, po lėšų pervedimo į AS „Citadele banka" korespondentinę sąskaitą.

Jeigu lėšos pervedamos į kortelės sąskaitą, jos įskaitomos kortelės sąskaitos valiuta (jei sąskaitos valiuta ir pervedama valiuta skiriasi, pervedama valiuta automatiškai keičiama pagal tuo metu galiojantį „Citadele“ banko valiutos keitimo kursą).

Lėšos į gavėjo sąskaitą „Citadele“ banke įskaitomos tik pagal gavėjo sąskaitos numerį IBAN formatu, t. y. bankas netikrina, ar mokėjime nurodyta sąskaita priklauso lėšų gavėjui, todėl neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas lėšų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas).