Mokėjimų į sąskaitas administravimas

Įkainiai privatiems klientams

Lėšų eurais administravimas
- banko viduje ir iš AS „Citadele banka“ (Latvija, Estija) nemokamai
- iš kitų LT / ES / EEE šalių bankų* nemokamai
- iš kitų šalių bankų 7 EUR
Lėšų užsienio valiuta administravimas
- banko viduje ir iš AS „Citadele banka“ (Latvija, Estija) nemokamai
- iš kitų LT ir kitų šalių bankų 7 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.


* Iš ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos, jeigu pateikta gavėjo sąskaita yra IBAN formato ir nurodytas gavėjo banko kodas BIC, mokesčiai SHA.

Lėšų įskaitymo terminai
Lėšos eurais iš LT / ES / EEE šalių bankų įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią banko operacijų dieną iki 18 val.
Lėšos iš AS „Citadele banka“ (Latvija, Estija) įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią banko operacijų dieną iki 18.00 val.
Lėšos konvertuojama valiuta įskaitomos į kliento sąskaitą tą pačią banko operacijų dieną iki 17.00 val. , lėšos nekonvertuojama valiuta (BYN, RUB, UAH) – kitą banko operacijų dieną.
Jeigu lėšos pervedamos į kortelės sąskaitą, jos įskaitomos kortelės sąskaitos valiuta (jei sąskaitos valiuta ir pervedama valiuta skiriasi, pervedama valiuta automatiškai keičiama pagal tuo metu galiojantį „Citadele“ banko valiutos keitimo kursą).
Lėšos į gavėjo sąskaitą „Citadele“ banke įskaitomos tik pagal gavėjo sąskaitos numerį IBAN formatu, t. y. bankas netikrina, ar mokėjime nurodyta sąskaita priklauso lėšų gavėjui, todėl neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas lėšų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas).