Mokėjimai eurais

Įkainiai privatiems klientams

Dėmesio: atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

Atliekant mokėjimą iš kredito kortelės sąskaitos taikomas 2 % mokestis, jei atliekant mokėjimą panaudojamas kredito limitas.

Mokėjimai „Citadele“ grupės viduje (Lietuva, Latvija, Estija) (mokėjimo priėmimo ir vykdymo terminai nurodyti žemiau) Banko skyriuje Internetu
Tarp savo sąskaitų 3 EUR nemokamai
Banko viduje 3 EUR nemokamai
Mokėjimai į LT / ES / EEE šalių bankus (mokėjimo priėmimo ir vykdymo terminai nurodyti žemiau) Banko skyriuje Internetu
Paprastas 3 EUR 0,35 EUR
Skubus 35 EUR 29 EUR
Mokėjimai į kitų šalių bankus Banko skyriuje Internetu
Paprastas 20 EUR (SHA)
30 EUR (OUR)
nemokamai (BEN)
13 EUR (SHA)
24 EUR (OUR)
nemokamai (BEN)
Skubus 35 EUR (SHA)
50 EUR (OUR)
nemokamai (BEN)
29 EUR (SHA)
41 EUR (OUR)
nemokamai (BEN)
E. sąskaita Banko skyriuje Internetu
E. sąskaitos gavimas - nemokamai
Automatinis e. sąskaitos apmokėjimas nemokamai nemokamai
Vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas taikomi atitinkamo paprasto mokėjimo internetu įkainiai taikomi atitinkamo paprasto mokėjimo internetu įkainiai
Periodiniai mokėjimai Banko skyriuje Internetu
Periodiniai mokėjimai banko viduje taikomi atitinkamo paprasto mokėjimo internetu įkainiai taikomi atitinkamo paprasto mokėjimo internetu įkainiai
Periodiniai mokėjimai į kitus LT / ES / EEE šalių bankus taikomi atitinkamo paprasto mokėjimo internetu įkainiai taikomi atitinkamo paprasto mokėjimo internetu įkainiai
PLAIS Banko skyriuje Internetu
Mokėjimas vykdant PLAIS nurodymą į gavėjo sąskaitą banko viduje ir į kitus bankus 1 EUR 1 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.


Mokėjimo nurodymai į Europos Sąjungos (ES) šalis, Norvegiją, Islandiją ir Lichtenšteiną (EEE) visomis valiutomis vykdomi, jei banko mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA). Mokėjimo nurodymai į ES ir EEE šalis visomis valiutomis, kai banko mokesčius moka tik mokėtojas (OUR) arba tik gavėjas (BEN), nevykdomi.

SHA - bankų mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas, t.y. mokėtojas sumoka tik AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo nustatytus mokesčius, o papildomus užsienio bankų mokesčius sumokės gavėjas.*
BEN - bankų mokesčius moka gavėjas, t.y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir papildomus užsienio bankų nustatytus mokesčius, kurie yra nurašomi nuo pervedamos sumos, sumokės gavėjas. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas iš pervedamos sumos išskaičiuos AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo nustatytus mokesčius.*
OUR - bankų mokesčius moka mokėtojas, t.y. AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir papildomus užsienio bankų nustatytus mokesčius sumokės mokėtojas. Šiuo atveju gavėjas gauna visą pervedimo sumą (kai mokėjimo pavedimas atliekamas JAV doleriais, nuo siunčiamos sumos gali būti nurašomi kitų bankų mokesčiai). AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas pasilieka sau teisę nuskaičiuoti papildomus mokesčius už OUR mokėjimo pavedimą.

* Gavėjui už paprastą tarptautinį mokėjimo nurodymą taikomas 20 EUR mokestis, už skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą – 35 EUR.

 

Mokėjimų priėmimo ir vykdymo terminai Mokėjimo nurodymo pateikimo laikas1 Vykdymo diena
Mokėjimai „Citadele“ grupės viduje iki 16:30 tą pačią banko darbo dieną
Paprasti mokėjimai į kitus bankus:    
EUR – SEPA mokėjimai iki 16:00 tą pačią banko darbo dieną
EUR – kiti mokėjimai iki 14:30 tą pačią banko darbo dieną
USD, CNY   pagal atskirą susitarimą, visa informacija AS „Citadele Banka“ Lietuvos filialas
BYN, RUB iki 16:30 kitą banko darbo dieną
GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CAD, CHF, AUD, JPY, KZT iki 16:30 po dviejų banko darbo dienų
NZD, SGD, MXN iki 14:00 po dviejų banko darbo dienų
Skubus mokėjimas į kitus bankus:    
EUR iki 16:00 tą pačią banko darbo dieną
CAD, CHF iki 12:00 tą pačią banko darbo dieną
GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, AUD, PLN iki 14:00 kitą banko darbo dieną
NZD, SGD, MXN iki 16:00 po dviejų banko darbo dienų
Įeinantys mokėjimai:    
EUR  iki 18:00 tą pačią banko operacijų dieną, jei lėšos gautos iš LT / ES / EEE šalių bankų
EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, PLN, BGN, ISK iki 16:30 tą pačią banko dieną, jei bankas gavo informaciją apie EEE2 mokėjimo pervedimą į AS „Citadele banka" korespondentinę sąskaitą
Kita užsienio valiuta iki 16:30 kitą banko dieną po lėšų pervedimo į AS „Citadele banka“ korespondentinę sąskaitą

Banko darbo diena – darbo diena (pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis) nuo 8:00 iki 16:30 val

1 Jei mokėjimo nurodymas pateikiamas bankui po nurodyto termino pabaigos, mokėjimas yra vykdomas kitą banko darbo dieną. Jei mokėjimo nurodymas yra gautas banke ar mokėjimo vykdymo diena yra banko nedarbo diena (šventinė), tada mokėjimas vykdomas kitą banko darbo dieną.
2  EEE šalys yra Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vengrija, Vokietija, Graikija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Norvegija. Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė.

Lėšos į gavėjo sąskaitą AS „Citadele banka“ Lietuvos filialą įskaitomos tik pagal gavėjo sąskaitos numerį IBAN formatu, t. y. bankas netikrina, ar mokėjime nurodyta sąskaita priklauso lėšų gavėjui, todėl neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas lėšų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas).

ES reguliuojami mokėjimai yra mokėjimai eurais Europos Sąjungoje (taip pat Islandijoje, Šveicarijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje). Mokant turėtų būti numatytos tokios išankstinės sąlygos, kad būtų galima vykdyti kaip ES reguliuojamą mokėjimą:
-    Gavėjo sąskaitos numeris - IBAN
-    Komisinio mokesčio tipas - SHA
-    Mokėjimo tipas - standartas
-    Gavėjo bankas yra SEPA pasiekiamas
-    AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas neatsako už pasekmes, jei gavėjo bankas neįvykdys AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo mokėjimo nurodymų ir mokėjimas nėra vykdomas kaip ES reguliuojamas mokėjimas dėl „Citadele“ banko nepriklausančių priežasčių.