Mokėjimai eurais

Įkainiai privatiems klientams

Dėmesio: atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

Mokėjimai AB „Citadele“ banko viduje Banko skyriuje Internetu
Tarp savo sąskaitų (įvykdomas tą pačią banko darbo dieną) 3 EUR nemokamai
Banko viduje (įvykdomas tą pačią banko darbo dieną) 3 EUR 0,35 EUR
Mokėjimai į LT / ES / EEE šalių bankus Banko skyriuje Internetu
Paprastas (jei mokėjimas į kitus LT bankus priimtas iki 16.00 val., jis įvykdomas tą pačią banko darbo dieną, mokėjimas į ES / EEE šalių bankus išsiunčiamas iš banko tą pačią banko darbo dieną) 3 EUR 0,35 EUR
Labai skubus (mokėjimas iš banko išsiunčiamas tą pačią banko darbo dieną. Labai skubūs mokėjimai EUR priimami iki 15.00 val.) 40 EUR 29 EUR
Mokėjimai į kitų šalių bankus Banko skyriuje Internetu
Paprastas (mokėjimas iš banko išsiunčiamas po 2 banko darbo dienų) 20 EUR (SHA)
30 EUR (OUR)
nemokamai (BEN)
13 EUR (SHA)
24 EUR (OUR)
nemokamai (BEN)
Skubus (mokėjimas iš banko išsiunčiamas kitą banko darbo dieną. Skubūs mokėjimai EUR iki 17.00 val.) 35 EUR (SHA)
50 EUR (OUR)
nemokamai (BEN)
29 EUR (SHA)
41 EUR (OUR)
nemokamai (BEN)
Labai skubus (mokėjimas iš banko išsiunčiamas tą pačią banko darbo dieną. Labai skubūs mokėjimai EUR priimami iki 15.00 val.) 80 EUR (SHA)
95 EUR (OUR)
nemokamai (BEN)
73 EUR (SHA)
87 EUR (OUR)
nemokamai (BEN)
Įmokų priėmimas iš sąskaitos (jei sutartyse su įmokų gavėjais nenustatyti kiti mokesčiai) Banko skyriuje Internetu
Įmokų priėmimas - 0,30 EUR
E. sąskaita Banko skyriuje Internetu
E. sąskaitos gavimas - nemokamai
Automatinis e. sąskaitos apmokėjimas nemokamai nemokamai
Vienkartinis e. sąskaitos apmokėjimas 0,35 EUR 0,35 EUR
Periodiniai mokėjimai Banko skyriuje Internetu
Periodiniai mokėjimai banko viduje 0,35 EUR 0,35 EUR
Periodiniai mokėjimai į kitus LT / ES / EEE šalių bankus 0,35 EUR 0,35 EUR
PLAIS Banko skyriuje Internetu
Mokėjimas vykdant PLAIS nurodymą į gavėjo sąskaitą banko viduje ir į kitus bankus 1 EUR 1 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.


SHA - bankų mokesčius moka ir mokėtojas ir gavėjas, t.y. mokėtojas sumoka tik AB „Citadele“ banko nustatytus mokesčius, o papildomus užsienio bankų mokesčius sumokės gavėjas.*
BEN - bankų mokesčius moka gavėjas, t.y. AB „Citadele“ banko ir papildomus užsienio bankų nustatytus mokesčius, kurie yra nurašomi nuo pervedamos sumos, sumokės gavėjas. AB „Citadele“ bankas iš pervedamos sumos išskaičiuos AB „Citadele“ banko nustatytus mokesčius.*
OUR - bankų mokesčius moka mokėtojas, t.y. AB „Citadele“ banko ir papildomus užsienio bankų nustatytus mokesčius sumokės mokėtojas. Šiuo atveju gavėjas gauna visą pervedimo sumą (kai mokėjimo pavedimas atliekamas JAV doleriais, nuo siunčiamos sumos gali būti nurašomi kitų bankų mokesčiai). AB „Citadele“ bankas pasilieka sau teisę nuskaičiuoti papildomus mokesčius už OUR mokėjimo pavedimą.

Mokėjimo nurodymai į Europos Sąjungos (ES) šalis, Norvegiją, Islandiją ir Lichtenšteiną (EEE) visomis valiutomis vykdomi, jei banko mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA). Mokėjimo nurodymai į ES ir EEE šalis visomis valiutomis, kai banko mokesčius moka tik mokėtojas (OUR) arba tik gavėjas (BEN), nevykdomi.

* Gavėjui už paprastą tarptautinį mokėjimo nurodymą taikomas 20 EUR mokestis, už skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą – 35 EUR, už labai skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą – 80 EUR.