„Mastercard“ mokėjimo kortelės

Įkainiai privatiems klientams

„Citadele“ kortelė

Kortelės galiojimo laikas 2 metai
Kortelės sąskaitos valiuta EUR*
KORTELĖS ĮKAINIAI
Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai
Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 1 EUR**
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) 6 EUR
Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 19 %
„Citadele“ paslaugų plano mėnesinis mokestis nemokamai
Grynųjų pinigų išdavimas
Operacijos mokestis visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje*** iki 5 000 EUR / mėn. – nemokamai, viršijus – 2 % nuo sumos, min. 2 EUR
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose*** iki 5 000 EUR / mėn. – nemokamai, viršijus – 2 % nuo sumos, min. 2 EUR
AB „Citadele“ banko padaliniuose 1 % nuo sumos, min. 3 EUR
Grynųjų pinigų įnešimas
AB „Citadele“ banko bankomatuose**** nemokamai
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai*****
Kitos paslaugos
Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
PIN kodo keitimas AB „Citadele” banko bankomatuose 3 EUR
Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose 0,30 EUR
Skubus kortelės išėmimas iš AB „Citadele” banko bankomatų 50 EUR
Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje
- neregistruotu paštu nemokamai
- registruotu paštu 2 EUR
- kurjeriniu paštu 3 EUR
Kortelės siuntimas paštu į užsienį
- neregistruotu paštu 5 EUR
- registruotu paštu 10 EUR
Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR
Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR
STANDARTINIAI OPERACIJŲ DIENOS LIMITAI
Dienos operacijų limito keitimas 6 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 000 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas nėra
Atsiskaitymų kortele sumos limitas 4 500 EUR
Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas nėra

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.


*Kortelės sąskaitos USD valiuta nebeišduodamos nuo 2018 08 24

**Socialiai remtiniems asmenims – 0,75 EUR / mėn., jei „Citadele“ kortelė yra pasirinkta kaip Pagrindinė mokėjimo sąskaita.
*** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose. Išgryninant kitą valiutą nei eurai, taikomas valiutos keitimo mokestis. Bankai ir kitos finansų įstaigos užsienyje gali taikyti papildomus išgryninimo mokesčius.
****Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 EUR banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.
***** Įkainis taikomas iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį.

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.

Įkainiai iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. išduotoms mokėjimo kortelėms

 

„Maestro“

Kortelės galiojimo laikas 2 metai
Kortelės sąskaitos valiuta EUR*
KORTELĖS ĮKAINIAI
Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai
Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 0,40 EUR**
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) 6 EUR
Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 17 %
Grynųjų pinigų išdavimas
AB „Citadele“ banko bankomatuose ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje*** 0,30 EUR
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose**** 1 EUR
AB „Citadele“ banko padaliniuose 1 % nuo sumos, min. 3 EUR
Kitų bankų bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
Grynųjų pinigų įnešimas
AB „Citadele“ banko bankomatuose***** nemokamai
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai******
Kitos paslaugos
Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
PIN kodo keitimas AB „Citadele” banko bankomatuose 3 EUR
Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose 0,30 EUR
Skubus kortelės išėmimas iš AB „Citadele” banko bankomatų 50 EUR
Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje
- neregistruotu paštu nemokamai
- registruotu paštu 2 EUR
- kurjeriniu paštu 3 EUR
Kortelės siuntimas paštu į užsienį
- neregistruotu paštu 5 EUR
- registruotu paštu 10 EUR
Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR
Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR
STANDARTINIAI OPERACIJŲ DIENOS LIMITAI
Dienos operacijų limito keitimas 6 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 000 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas 10
Atsiskaitymų kortele sumos limitas 4 500 EUR
Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas 10

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.


Kortelės sąskaitos USD valiuta nebeišduodamos nuo 2018 08 24

** Įkainis galioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. atnaujintoms ir naujai išduotoms mokėjimo kortelėms.
*** Įkainis taikomas už kiekvieną išgryninimo operaciją. Maestro kortelių turėtojams, kurie dirba įmonėje, turinčioje susitarimą su „Citadele“ banku dėl darbo užmokesčio pervedimo, 0,30 EUR dydžio įkainis taikomas išgryninus daugiau nei 550 EUR per mėnesį. Maestro kortelių turėtojams, kurie dalyvauja „Senjorų programoje“, 0,30 EUR dydžio įkainis taikomas išgryninus daugiau nei 1 000 EUR per mėnesį. Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR.
**** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 500 EUR.
***** Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 Eur banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.
****** Įkainis taikomas iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį.

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.

Įkainiai iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. išduotoms mokėjimo kortelėms

 

 

„Mastercard Virtual“

Svarbu: naujos „Mastercard Virtual“ kortelės nebeišduodamos nuo 2018 08 24

Kortelės galiojimo laikas 2 metai
Kortelės sąskaitos valiuta EUR*
KORTELĖS ĮKAINIAI
Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas 6 EUR**
Pagrindinės / papildomos kortelės metinis mokestis*** 6 EUR**
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) 6 EUR
Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 17 %
Grynųjų pinigų išdavimas -
Grynųjų pinigų įnešimas -
Kitos paslaugos
Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje
- neregistruotu paštu nemokamai
- registruotu paštu 2 EUR
- kurjeriniu paštu 3 EUR
Kortelės siuntimas paštu į užsienį
- neregistruotu paštu 5 EUR
- registruotu paštu 10 EUR
Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR
Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR
STANDARTINIAI OPERACIJŲ DIENOS LIMITAI
Dienos operacijų limito keitimas 6 EUR
Atsiskaitymų kortele sumos limitas 3 000 EUR
Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas 10

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.


*  Kortelės sąskaitos USD valiuta nebeišduodamos nuo 2018 08 24

** Įkainis galioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. atnaujintoms ir naujai išduotoms mokėjimo kortelėms.
*** Pirmaisiais metais mokestis netaikomas.

Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį.

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.