„Maestro“ kortelė

Įkainiai privatiems klientams

Svarbu! Nuo 2019 m. liepos 1 d. „Citadele“ bankas nebeišduoda naujų „Maestro“ mokėjimo kortelių. Esamiems klientams kortelės bus atnaujinamos į „Mastercard Debit“ korteles.

Kortelės galiojimo laikas 3 metai
Kortelės sąskaitos valiuta EUR
KORTELĖS ĮKAINIAI
Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai
Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 0,40 EUR
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) nemokamai
Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 17 %
Grynųjų pinigų išdavimas
„Citadele“ banko bankomatuose ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje* 0,30 EUR
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose** 1 EUR
„Citadele“ banko skyriuose kaip iš einamosios sąskaitos
Kitų bankų bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
Grynųjų pinigų įnešimas
„Citadele“ banko bankomatuose*** nemokamai
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai****
Kitos paslaugos
Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
PIN kodo keitimas „Citadele“ banko bankomatuose nemokamai
Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose ir terminaluose 0,30 EUR
Skubus kortelės išėmimas iš „Citadele” banko bankomatų 50 EUR
Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje
- neregistruotu paštu nemokamai
- kurjeriniu paštu 3 EUR
Kortelės siuntimas paštu į užsienį
- neregistruotu paštu 5 EUR
Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR
Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR
STANDARTINIAI OPERACIJŲ LIMITAI
Dienos ir mėnesio operacijų limito keitimas 7 EUR
Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 000 EUR
Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 4 500 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas 10
Atsiskaitymų kortele sumos limitas nėra
Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas 10

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.


* Įkainis taikomas už kiekvieną išgryninimo operaciją. „Maestro“ kortelių, išduotų iki 2019 m. sausio 1 d., turėtojams, kurie dirba įmonėje, turinčioje susitarimą su „Citadele“ banku dėl darbo užmokesčio pervedimo, 0,30 EUR dydžio įkainis taikomas išgryninus daugiau nei 550 EUR per mėnesį. Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR.
** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 500 EUR.
***Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 EUR banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.
**** Įkainis taikomas iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį.

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.