„Mastercard“ kredito kortelės

Įkainiai privatiems klientams

Svarbu! Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. „Citadele“ bankas nebeišduoda naujų „Mastercard“ kredito kortelių. Esamiems klientams kortelės ir toliau bus atnaujinamos.

„Mastercard Standard“

Įkainiai iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. išduotoms mokėjimo kortelėms

Įkainiai iki 2016 m. lapkričio 30 d. išduotoms mokėjimo kortelėms

Kortelės galiojimo laikas 2 metai
Kortelės sąskaitos valiuta EUR, USD
KORTELĖS ĮKAINIAI
Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai
Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 1,50 EUR
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) 6 EUR
Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai
„Citadele“ paslaugų plano mėnesinis mokestis 1 EUR*
KREDITO ĮKAINIAI
Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas nemokamai
Kredito limito suteikimas nemokamai
Kredito grąžinimo būdas su periodiniais mokėjimais
Privaloma mėnesio įmoka (nuo panaudoto kredito sumos) 5 %
Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d.
Standartinė metinė kredito palūkanų norma 17 %
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 17 %
Palūkanų skaičiavimo atidėjimo laikotarpis kiekvienai pirkimo operacijai iki kito mėnesio 15-os dienos
Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,05 %
Grynųjų pinigų išdavimas
AB „Citadele“ banko bankomatuose ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje** 2 % nuo sumos, min. 2 EUR
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose** 2 % nuo sumos, min. 2 EUR
AB „Citadele“ banko padaliniuose 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
Kitų bankų bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
Grynųjų pinigų įnešimas
AB „Citadele“ banko bankomatuose*** nemokamai
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai****
Kitos paslaugos
Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
PIN kodo keitimas AB „Citadele” banko bankomatuose 3 EUR
Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose 0,30 EUR
Skubus kortelės išėmimas iš AB „Citadele” banko bankomatų 50 EUR
Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje
- neregistruotu paštu nemokamai
- registruotu paštu 2 EUR
- kurjeriniu paštu 3 EUR
Kortelės siuntimas paštu į užsienį
- neregistruotu paštu 5 EUR
- registruotu paštu 10 EUR
Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR
Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR
STANDARTINIAI OPERACIJŲ DIENOS LIMITAI
Dienos operacijų limito keitimas 6 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 000 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas 10
Atsiskaitymų kortele sumos limitas 4 500 EUR
Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas 10

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.


* ,,Citadele“ paslaugų planas taikomas tik toms kortelėms, su kuriomis buvo užsakytas, jei kortelė ir planas buvo užsakyti iki 2017 m. gruodžio 1 d. ir kortelės sąskaitos valiuta EUR.
** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose.
*** Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 Eur banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.
**** Įkainis taikomas iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį.

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuojama vadovaujantis prielaidomis, kad kredito sutartis galios visą nurodytą laikotarpį, kreditas bus panaudojamas atsiskaitant mokėjimo kortele už pirkinius, kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus kredito sutartyje nustatyta tvarka, metinė palūkanų norma ir kitos išlaidos iki kredito sutarties pabaigos liks nepakitusios.
Pavyzdžiui, jei kredito suma 800 EUR, kredito kortelės sutarties terminas 24 mėn., visam sutarties laikotarpiui taikoma palūkanų norma 17 %, kortelės mėnesinis mokestis 1,5 EUR, skaičiuojant, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus galutinio kredito grąžinimo termino dieną, bus panaudotas visas suteikiamas kreditas, kiekvieną mėnesį mokama 40 EUR panaudoto kredito limito įmoka, kuri vėl bus panaudota, bei 11,36 EUR palūkanų, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 19,25 %, bendra kredito gavėjo mokama kredito suma – 1108 EUR.

 

„Mastercard Gold“

Įkainiai iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. išduotoms mokėjimo kortelėms

Įkainiai iki 2016 m. lapkričio 30 d. išduotoms mokėjimo kortelėms

Kortelės galiojimo laikas 2 metai
Kortelės sąskaitos valiuta EUR, USD
KORTELĖS ĮKAINIAI
Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai
Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 3,50 EUR
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) 6 EUR
Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai
„Citadele“ paslaugų plano mėnesinis mokestis 1 EUR*
KREDITO ĮKAINIAI
Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas nemokamai
Kredito limito suteikimas nemokamai
Kredito grąžinimo būdas su periodiniais mokėjimais
Privaloma mėnesio įmoka (nuo panaudoto kredito sumos) 5 %
Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d.
Standartinė metinė kredito palūkanų norma 16 %
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 16 %
Palūkanų skaičiavimo atidėjimo laikotarpis kiekvienai pirkimo operacijai iki kito mėnesio 15-os dienos
Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,05 %
Grynųjų pinigų išdavimas
AB „Citadele“ banko bankomatuose  ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje** 2 % nuo sumos, min. 2 EUR
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose** 2 % nuo sumos, min. 2 EUR
AB „Citadele“ banko padaliniuose 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
Kitų bankų bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
Grynųjų pinigų įnešimas
AB „Citadele“ banko bankomatuose*** nemokamai
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai****
Kitos paslaugos
Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
PIN kodo keitimas AB „Citadele” banko bankomatuose 3 EUR
Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose 0,30 EUR
Skubus kortelės išėmimas iš AB „Citadele” banko bankomatų 50 EUR
Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje
- neregistruotu paštu nemokamai
- registruotu paštu 2 EUR
- kurjeriniu paštu 3 EUR
Kortelės siuntimas paštu į užsienį
- neregistruotu paštu 5 EUR
- registruotu paštu 10 EUR
Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR
Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR
STANDARTINIAI OPERACIJŲ DIENOS LIMITAI
Dienos operacijų limito keitimas 6 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 000 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas 10
Atsiskaitymų kortele sumos limitas 4 500 EUR
Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas 10

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.


* ,,Citadele“ paslaugų planas taikomas tik toms kortelėms, su kuriomis buvo užsakytas, jei kortelė ir planas buvo užsakyti iki 2017 m. gruodžio 1 d. ir kortelės sąskaitos valiuta EUR.
** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR, „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose.
*** Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 Eur banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.
**** Įkainis taikomas iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį.

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuojama vadovaujantis prielaidomis, kad kredito sutartis galios visą nurodytą laikotarpį, kreditas bus panaudojamas atsiskaitant mokėjimo kortele už pirkinius, kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus kredito sutartyje nustatyta tvarka, metinė palūkanų norma ir kitos išlaidos iki kredito sutarties pabaigos liks nepakitusios.
Pavyzdžiui, jei kredito suma 800 EUR, kredito kortelės sutarties terminas 24 mėn., visam sutarties laikotarpiui taikoma palūkanų norma 16 %, kortelės mėnesinis mokestis 3,5 EUR, skaičiuojant, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus galutinio kredito grąžinimo termino dieną, bus panaudotas visas suteikiamas kreditas, kiekvieną mėnesį mokama 40 EUR panaudoto kredito limito įmoka, kuri vėl bus panaudota, bei 10,67 EUR palūkanų, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 21,25 %, bendra kredito gavėjo mokama kredito suma – 1140 EUR.