„Citadele“ kortelė

Įkainiai privatiems klientams

Svarbu! Nuo 2019 m. sausio 1 d. „Citadele“ bankas nebeišduoda naujų „Citadele“ mokėjimo kortelių. Esamiems klientams kortelės nebeatnaujinamos, jos bus keičiamos į VISA „X smart“ korteles.

Kortelės galiojimo laikas 3 metai
Kortelės sąskaitos valiuta EUR
KORTELĖS ĮKAINIAI
Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai
Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 1 EUR*
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) nemokamai
Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 19 %
Neriboti mokėjimai eurais internetu Lietuvoje ir į ES / EEE šalių bankus iš kortelės sąskaitos nemokamai
Grynųjų pinigų išdavimas
Operacijos mokestis visuose bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje** iki 5 000 EUR / mėn. – nemokamai, viršijus – 2 % nuo sumos, min. 2 EUR***
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose** iki 5 000 EUR / mėn. – nemokamai, viršijus – 2 % nuo sumos, min. 2 EUR***
„Citadele“ banko skyriuose kaip iš einamosios sąskaitos
Grynųjų pinigų įnešimas
„Citadele“ banko bankomatuose**** nemokamai
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai*****
Kitos paslaugos
Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
PIN kodo keitimas „Citadele“ banko bankomatuose 3 EUR
Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose ir terminaluose 0,30 EUR
Skubus kortelės išėmimas iš „Citadele“ banko bankomatų 50 EUR
Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje
- neregistruotu paštu nemokamai
- kurjeriniu paštu 3 EUR
Kortelės siuntimas paštu į užsienį
- neregistruotu paštu 5 EUR
Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR
Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR
STANDARTINIAI OPERACIJŲ LIMITAI
Dienos ir mėnesio operacijų limito keitimas 7 EUR
Dienos grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 200 EUR
Mėnesio grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 5 000 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas nėra
Atsiskaitymų kortele sumos limitas nėra
Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas nėra

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.


*Socialiai remtiniems asmenims – 0,75 EUR / mėn., jei „Citadele“ kortelė yra pasirinkta kaip Pagrindinė mokėjimo sąskaita.
**Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose. Išgryninant kitą valiutą nei eurai, taikomas valiutos keitimo mokestis. Bankai ir kitos finansų įstaigos užsienyje gali taikyti papildomus išgryninimo mokesčius.

***Įsigijus „Citadele“ kortelę su jaunimo programa, nemokamo išgryninimo limitas - 250 EUR
****Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 EUR banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.
*****Įkainis taikomas iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį.

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.