Kreditai privatiems klientams

Įkainiai privatiems klientams

Vartojimo kreditai

Kreditavimo sutarties sudarymas
- jei suma iki 3 000 EUR 1,5 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 30 EUR
- jei suma nuo 3 000 EUR 1 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 30 EUR
Sutarties sąlygų keitimas*
Mokėjimo dienos keitimas, jeigu nekeičiamos kitos sąlygos 15 EUR
Kiti pakeitimai
- jei suma** iki 600 EUR 15 EUR
- jei suma** nuo 600 EUR iki 3 000 EUR 30 EUR
- jei suma** nuo 3 000 EUR 60 EUR
Prieš terminą grąžintas kreditas nemokamai
Mokėjimo grafiko, mokėjimo dienos keitimas, kai anksčiau laiko grąžinama kredito dalis nemokamai
Delspinigiai už laiku negrąžintą kredito dalį ir nesumokėtas palūkanas 0,05 % už kiekvieną pradelstą dieną
Pažymų apie suteikiamus / suteiktus / padengtus kreditus išdavimas lietuvių k. / užsienio k. 15 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.


* Jei vienu metu keičiamos kelios sąlygos, imamas didžiausias mokestis.
** Suma - negrąžinto kredito suma (likutis).

Standartinis pavyzdys
Jei imi 3000 EUR paskolą 60 mėn. laikotarpiui su taikoma fiksuota 7,9 % metine palūkanų norma, kai sutarties sudarymo mokestis 0 EUR, sumoki sąskaitos tvarkymo mokestį 0,7 EUR / mėn., iš viso – 42 EUR, tokiu atveju bendra vartojimo paskolos kainos metinė norma būtų 9,7 %, bendra paskolos gavėjo mokama suma – 3683,14 EUR, o kiekvieno mėnesio įmoka būtų 60,69 EUR.

 

Būsto kreditai

Įkainiai iki 2018 m. rugpjūčio 8 d. pasirašytoms būsto kredito sutartims

Sutarties sudarymas 0,3 % nuo kredito sumos, min. 130 EUR
Įsipareigojimo mokestis 0,4 % nuo nepanaudoto kredito sumos
Sutarties sąlygų keitimas*
Mokėjimo dienos keitimas, jeigu nekeičiamos kitos sąlygos 30 EUR
Kintamų palūkanų keitimas 1,5 % nuo nepanaudoto kredito sumos, jei keičiama kintamų palūkanų pasikeitimo dieną - 1 % nuo nepanaudotos kredito sumos, min. 150 EUR
Kiti pakeitimai 0,15 % nuo nepanaudoto kredito sumos, min. 150 EUR
Prieš terminą grąžintas kreditas nemokamai
Delspinigiai už laiku negrąžintą kredito dalį ir nesumokėtas palūkanas 0,05 % už kiekvieną pradelstą dieną
Pažymų apie suteikiamus / suteiktus / padengtus kreditus išdavimas  lietuvių k. 15 EUR  užsienio k. 30 EUR
Leidimų / sutikimų, susijusių su įkeistu turtu / užtikrinimo priemonėmis, išdavimas 60 EUR
Sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo (sąlyginės hipotekos) išdavimas kitam kreditoriui** 150 EUR
Sutarties kopija ir su ja susijusių dokumentų pateikimas 5 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. rugpjūčio 8 d.


* Jei vienu metu keičiamos kelios sąlygos, imamas didžiausias mokestis.
** Jei sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo priežastis įkeisto turto pardavimas kitam asmeniui, kuris privalo įkeisti tokį turtą užtikrindamas imamo kredito grąžinimą, taikomas fiksuotas 60 EUR įkainis už tokio sutikimo išdavimą. Įkainis už sutikimą dėl pakartotinio įkeitimo kitam kreditoriui gali būti netaikomas, jei klientas sumoka mokestį už prieš terminą grąžintą kreditą.

Standartinis pavyzdys
Jei imi 50 000 EUR būsto paskolą 20 m. laikotarpiui su taikoma kintama 3 % metine palūkanų norma, kai sutarties sudarymo mokestis 0,3 % (min. 130 EUR), sumoki sąskaitos tvarkymo mokestį 0,7 EUR / mėn., iš viso – 168 EUR, hipotekos įregistravimo mokestį 31,28 EUR, paskolos įmokas moki anuiteto metodu, tokiu atveju bendra paskolos kainos metinė norma būtų 3,1 %, bendra paskolos gavėjo mokama suma – 66 869,71 EUR. Bendras įmokų skaičius – 240 ir kiekvieno mėnesio įmoka būtų 277,3 EUR.

 

Veiklos kreditai

Sutarties administravimas 1 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 200 EUR
Sutarties sąlygų keitimas*
Kredito sumos didinimas (netaikoma pertvarkomiems kreditams) 1 % nuo didinamos kredito sumos, bet ne mažiau 200 EUR
Mokėjimo dienos keitimas, jeigu nekeičiamos kitos sąlygos 30 EUR
Kiti pakeitimai 0,5-1 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 220 EUR
Pažymų apie suteikiamus / suteiktus / padengtus kreditus išdavimas lietuvių k. / užsienio k. 30 EUR
Leidimų / sutikimų, susijusių su įkeistu turtu / užtikrinimo priemonėmis, išdavimas min. 60 EUR
Sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo (sąlyginės hipotekos) išdavimas kitam kreditoriui** iki 1 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 150 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.


* Jei vienu metu keičiamos kelios sąlygos, imamas didžiausias mokestis.
** Jei sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo priežastis - įkeisto turto pardavimas kitam asmeniui, kuris privalo įkeisti tokį turtą užtikrindamas imamo kredito grąžinimą, taikomas fiksuotas 57,92 EUR įkainis už tokio sutikimo išdavimą. Įkainis už sutikimą dėl pakartotinio įkeitimo kitam kreditoriui gali būti netaikomas, jei klientas sumoka mokestį už prieš terminą grąžintą kreditą.