Kreditai privatiems klientams

Įkainiai privatiems klientams

Vartojimo kreditai

Kreditavimo sutarties sudarymas
- jei suma iki 3 000 EUR 1,5 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 30 EUR
- jei suma nuo 3 000 EUR 1 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 30 EUR
Sutarties sąlygų keitimas*
Mokėjimo dienos keitimas, jeigu nekeičiamos kitos sąlygos 15 EUR
Kiti pakeitimai
- jei suma** iki 600 EUR 15 EUR
- jei suma** nuo 600 EUR iki 3 000 EUR 30 EUR
- jei suma** nuo 3 000 EUR 60 EUR
Prieš terminą grąžintas kreditas netaikoma
Mokėjimo grafiko, mokėjimo dienos keitimas, kai anksčiau laiko grąžinama kredito dalis netaikoma
Delspinigiai už laiku negrąžintą kredito dalį ir nesumokėtas palūkanas 0,05 % už kiekvieną pradelstą dieną
Pažymų apie suteikiamus / suteiktus / padengtus kreditus išdavimas lietuvių k. / užsienio k. 15 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.


* Jei vienu metu keičiamos kelios sąlygos, imamas didžiausias mokestis.
** Suma - negrąžinto kredito suma (likutis).

Standartinis pavyzdys
Jei imate 3 000 EUR kreditą 60 mėn. laikotarpiui su taikoma fiksuota 10,5 proc. metine palūkanų norma, kai sutarties sudarymo mokestis 30 EUR, sumokate sąskaitos tvarkymo mokestį 0,7 EUR / mėn., iš viso – 42 EUR, tokiu atveju bendra vartojimo kredito kainos metinė norma būtų 12,7 proc., bendra kredito gavėjo mokama suma – 3 940,9 EUR, o kiekvieno mėnesio įmoka būtų 64,48 EUR.

 

Veiklos kreditai

Sutarties administravimas 1 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 200 EUR
Sutarties sąlygų keitimas*
Kredito sumos didinimas (netaikoma pertvarkomiems kreditams) 1 % nuo didinamos kredito sumos, bet ne mažiau 200 EUR
Mokėjimo dienos keitimas, jeigu nekeičiamos kitos sąlygos 30 EUR
Kiti pakeitimai 0,5-1 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 220 EUR
Pažymų apie suteikiamus / suteiktus / padengtus kreditus išdavimas lietuvių k. / užsienio k. 30 EUR
Leidimų / sutikimų, susijusių su įkeistu turtu / užtikrinimo priemonėmis, išdavimas min. 60 EUR
Sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo (sąlyginės hipotekos) išdavimas kitam kreditoriui** iki 1 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 150 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.


* Jei vienu metu keičiamos kelios sąlygos, imamas didžiausias mokestis.
** Jei sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo priežastis - įkeisto turto pardavimas kitam asmeniui, kuris privalo įkeisti tokį turtą užtikrindamas imamo kredito grąžinimą, taikomas fiksuotas 57,92 EUR įkainis už tokio sutikimo išdavimą. Įkainis už sutikimą dėl pakartotinio įkeitimo kitam kreditoriui gali būti netaikomas, jei klientas sumoka mokestį už prieš terminą grąžintą kreditą.

 

Būsto kreditai

Sutarties sąlygų keitimas*
Mokėjimo dienos keitimas, jeigu nekeičiamos kitos sąlygos 30 EUR
Kiti pakeitimai 0,5-1 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 200 EUR
Prieš terminą grąžintas kreditas, kai kreditas išduotas su kintama palūkanų norma (naujai išduodamiems kreditams) 1 % nuo anksčiau sutartyje nustatytų terminų grąžinamos kredito sumos*
Pažymų apie suteikiamus / suteiktus / padengtus kreditus išdavimas lietuvių k. / užsienio k. 30 EUR
Leidimų / sutikimų, susijusių su įkeistu turtu / užtikrinimo priemonėmis, išdavimas min. 60 EUR
Sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo (sąlyginės hipotekos) išdavimas kitam kreditoriui** iki 1 % nuo paskolos sumos, bet ne mažiau 150 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.


* Jei vienu metu keičiamos kelios sąlygos, imamas didžiausias mokestis.
** Jei sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo priežastis - įkeisto turto pardavimas kitam asmeniui, kuris privalo įkeisti tokį turtą užtikrindamas imamo kredito grąžinimą, taikomas fiksuotas 57,92 EUR įkainis už tokio sutikimo išdavimą. Įkainis už sutikimą dėl pakartotinio įkeitimo kitam kreditoriui gali būti netaikomas, jei klientas sumoka mokestį už prieš terminą grąžintą kreditą.