Finansų maklerio paslaugos

Įkainiai privatiems klientams

1. Prekyba nuosavybės finansinėmis priemonėmis Baltijos šalių biržose (Nasdaq OMX Vilnius, Riga, Tallinn)1
iki 15 000 EUR 0,40 %, min. 5 EUR
nuo 15 000,01 EUR 0,35 %, min. 5 EUR
2. Prekyba nuosavybės finansinėmis priemonėmis, kuriomis prekiaujama ne Baltijos šalių vertybinių popierių biržose1, 4, 5
2.1. Prekyba Europos biržose
Euronext Amsterdam (AMS) 0,30 %, min. 30 EUR
Euronext Brussels (BRU) 0,30 %, min. 30 EUR
Euronext Lisbon (LISB) 0,30 %, min. 30 EUR
Euronext Paris (PAR) 0,30 %, min. 30 EUR
Frankfurt/Xetra Stock Exchange 0,30 %, min. 30 EUR
London International Exchange (LSE_INTL) 0,30 %, min. 40 EUR
London Stock Exchange SETS Market (LSE_SETS) 0,40 %, min. 40 EUR
OMX Copenhagen (CSE) 0,40 %, min. 50 EUR
OMX Helsinki (HSE) 0,40 %, min. 50 EUR
OMX Stockholm (SSE) 0,40 %, min. 50 EUR
Oslo Stock Exchange (OSE) 0,40 %, min. 50 EUR
Sistema De Interconexion Bursatil Espanol (SIBE) 0,30 %, min. 30 EUR
Swiss Exchange (SWX) 0,40 %, min. 50 EUR
SWX Europe (VX) 0,40 %, min. 50 EUR
Warsaw Stock Exchange (WSE) 0,60 %, min. 30 EUR
Wiener Börse (Vienna) Stock Exchange (VIE) 0,30 %, min. 30 EUR
2.2. Prekyba Šiaurės Amerikos biržose
American Stock Exchange (NYSE, NASDAQ, AMEX) 0,25 % USD, min. 0,03 USD už akciją, bet ne mažiau 30 USD1
2.3. Prekyba Azijos biržose
Hong Kong Stock Exchange (HKEX) 0,30 %, min. 280 HKD
2.4. Prekyba RF biržoje
Moscow Exchange 0,50 %, min. 1000 RUB
3. Obligacijų prekyba
LR Vyriausybės vertybinių popierių aukcionas pagal susitarimą, min. 50 EUR
Kitos obligacijos, sandoriai už reguliuojamos sistemos ribų (OTC) nemokamai už banko pasiūlytą kainą*
Sandoriai reguliuojamose rinkose arba su kitais tarpininkais 0,2 %, min. 50 EUR ekvivalentas2
4. Obligacijų, susietų su akcijomis ir kitais finansiniais instrumentais prekyba
Nuo sandorio vertės 1,00 %, min. 15 EUR
5. Investicinių fondų vienetų prekyba
Akcinių investicinių fondų pirkimas 2,00 %, min. 30 EUR
Subalansuotų investicinių fondų pirkimas 1,50 %, min. 30 EUR
Obligacinių investicinių fondų pirkimas 1,00 %, min. 30 EUR
Fondų vienetų pardavimas 20 EUR ekvivalentas fondo valiuta2
CBL Asset Management fondų vienetų pardavimas 5 EUR
6. Finansinių priemonių saugojimo mokesčiai
Už Lietuvos emitentų skolos ir nuosavybės vidaus rinkos VP saugojimą
jei VP vertė paskutinę mėnesio darbo dieną nesiekia 29 999,99 EUR 0,008 % / mėn.
jei VP vertė paskutinę mėnesio darbo dieną viršija 30 000,00 EUR 0,007 % / mėn.
Už Europos Sąjungos, JAV ir Kanados VP, Euroclear / Clearstream depozitoriumuose registruotus VP, užsienio šalyse registruotų investicinių fondų vienetų saugojimą 0,013 % / mėn.
Už Rusijos emitentų išleistų VP saugojimą 0,07 % / mėn.
Už kitų šalių VP saugojimą 0,07 % / mėn.
7. Kitos paslaugos
Investicinės sąskaitos atidarymas nemokamai
Lietuvos, Latvijos ir Estijos emitentų išleistų finansinių priemonių nemokestinis ir mokestinis pervedimas į kito viešosios apyvartos tarpininko sąskaitą3 15 EUR
Kitų finansinių priemonių nemokestinis pervedimas 50 EUR ekvivalentas užsienio valiuta plius kitos šalies taikomi mokesčiai
Nereguliuojamoje rinkoje sudaryto finansinių priemonių sandorio registravimas (pirkimas, pardavimas, dovanojimas, mainai, kt.) 15 EUR iš kiekvienos sandorio šalies
Atvirkštinio atpirkimo (repo) sandorio sudarymo mokestis 15 EUR
VP paveldėjimo sandoris (mokestį moka VP gavėjas) 15 EUR
VP sąskaitos atidarymas Nasdaq CSD SE pagal susitarimą
VP sąskaitos Nasdaq CSD SE tvarkymas pagal susitarimą
Informacijos siuntimas paštu Lietuvoje 5 EUR, į užsienį 10 EUR

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. liepos 27 d.


1 Minimalus sandorio mokestis taikomas visiems vienos dienos vienos finansinės priemonės sandoriams bendrai. Jei pavedimas vykdomas kelias dienas, tuomet minimalus sandorio mokestis taikomas kiekvienos dienos sandoriams.
2 Pavedimo atlikti operaciją su finansinėmis priemonėmis dienos banko skelbiamas euro ir finansinės priemonės valiutos santykis.
3 Lietuvos emitentų finansinėmis priemonėmis laikomos tos priemonės, kurios registruotos Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume. Užsienio šalių finansinėmis priemonėmis laikomos tos finansinės priemonės, kurios registruotos užsienio šalių depozitoriumuose ar atsiskaitymo sistemose.
4 Kai kurioms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama šiose rinkose, priklausomai nuo tarpininko, per kurį atliekamas sandoris, gali būti taikomi kitokie mokesčiai. Dėl detalesnės informacijos teirautis Iždo ir finansų rinkų departamente.
5 Kai kuriose rinkose finansinių priemonių pirkimui gali būti taikomas papildomas mokestis (žyminis, sandorių ar kt.). Dėl detalesnės informacijos teirautis Iždo ir finansų rinkų departamente.

* Kai bankas veikia kaip tarpininkas, sandoriams gali būti taikoma marža iki 2 %.

Saugojimo mokestis yra skaičiuojamas kas mėnesį nuo finansinių priemonių, turimų investicinėje sąskaitoje, rinkos vertės paskutinę mėnesio dieną. Skolos VP arba nelistinguojamos VP vertinamos nominalia verte. Mokestis nurašomas nuo kliento piniginės sąskaitos skirtos operacijoms su VP.