„Citadele“ interneto bankas

Registracijos mokestis nemokamai
Kodų kortelės išdavimas / registravimas / pakeitimas nemokamai
Kodų generatoriaus Digipass 260 / 700 išdavimas 20 EUR
Kodų generatoriaus Digipass 780 / MobileSCAN išdavimas 70 EUR
MobileSCAN aktyvavimas per vieną licenziją1,2,3 nemokamai
Pirmasis / pakartotinis MobileSCAN aktyvavimas pagal jau išduotą licenciją1,2 nemokamai

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.


1 Keli įrenginiai gali būti priskirti prie MobileSCAN licencijos.

2 MobileSCAN gali būti išduodamas banko skyriuje arba interneto banke, jeigu klientas yra interneto banko naudotojas.

3 Kreipiantis dėl MobileSCAN licencijos kartu su interneto bankų, kai naudotojas yra klientas, gali būti pritaikytas kitas komisinis mokestis, kuris bus nuskaičiuojamas vieną kartą automatiškai nuo kliento sąskaitos septintą mėnesi nuo momento, kai buvo išduota MobileSCAN licencija.

Kitos operacijos „Citadele“ interneto banke atliekamos pagal galiojančius „Citadele“ banko paslaugų įkainius.
Banko išduodamų ir/ar pripažįstamų autentifikavimo priemonių limitus galite rasti čia.