„Citadele“ interneto bankas

Registracijos mokestis nemokamai
Kodų kortelės išdavimas / registravimas / pakeitimas nemokamai
Kodų generatoriaus Digipass 260 / 700 išdavimas 20 EUR
Kodų generatoriaus Digipass 780 / MobileSCAN išdavimas 70 EUR
MobileSCAN aktyvavimas per vieną licenziją1,2 nemokamai
Pirmasis / pakartotinis MobileSCAN aktyvavimas pagal jau išduotą licenciją1,2 nemokamai

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.


1 Keli įrenginiai gali būti priskirti prie MobileSCAN licencijos.

2 MobileSCAN gali būti išduodamas banko skyriuje arba interneto banke, jeigu klientas yra interneto banko naudotojas.

Kitos operacijos „Citadele“ interneto banke atliekamos pagal galiojančius „Citadele“ banko paslaugų įkainius.
Banko išduodamų ir/ar pripažįstamų autentifikavimo priemonių limitus galite rasti čia.