„American Express®“ kredito kortelės

Įkainiai privatiems klientams

Svarbu žinoti!

Nuo 2016 m. gruodžio 1 d. „Citadele“ bankas nebeišduoda American Express kredito kortelių. Esamiems klientams kortelės keičiamos į naujas bekontaktes Visa X korteles.

„Blue iš American Express“

Įkainiai iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. išduotoms mokėjimo kortelėms

Kortelės sąskaitos valiuta EUR
KORTELĖS ĮKAINIAI
Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai*
Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 1,50 EUR*
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) 6 EUR
Skubus kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir pan.) Lietuvoje 60 EUR
Skubus kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir pan.) užsienyje 120 EUR
Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai
KREDITO ĮKAINIAI
Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas nemokamai
Kredito limito suteikimas nemokamai
Kredito grąžinimo būdas su periodiniais mokėjimais
Privaloma mėnesio įmoka (nuo panaudoto kredito sumos) 5 %, min. 14,48 EUR
Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d.
Metinė kredito palūkanų norma 19 %
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 19 %
Palūkanų skaičiavimo atidėjimo laikotarpis kiekvienai pirkimo operacijai iki kito mėnesio 15-os dienos
Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,05 %
Grynųjų pinigų išdavimas
AB „Citadele“ banko bankomatuose ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje** 2 % nuo sumos, min. 2 EUR
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose** 2 % nuo sumos, min. 2 EUR
AB „Citadele“ banko padaliniuose 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
Kitų bankų bankomatuose užsienyje 3 % nuo sumos, min. 6 EUR
Grynųjų pinigų įnešimas
AB „Citadele“ banko bankomatuose*** nemokamai
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai****
Kitos paslaugos
Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
PIN kodo keitimas AB „Citadele” banko bankomatuose 3 EUR
Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose 0,30 EUR
Skubus kortelės išėmimas iš AB „Citadele” banko bankomatų 50 EUR
Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje
- neregistruotu paštu nemokamai
- registruotu paštu 2 EUR
- kurjeriniu paštu 3 EUR
Kortelės siuntimas paštu į užsienį
- neregistruotu paštu 5 EUR
- registruotu paštu 10 EUR
Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR
Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR
STANDARTINIAI OPERACIJŲ DIENOS LIMITAI
Dienos operacijų limito keitimas 6 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 000 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas nėra
Atsiskaitymų kortele sumos limitas 4 500 EUR
Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas nėra

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.


* Įkainis galioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. atnaujintoms ir naujai išduotoms mokėjimo kortelėms.
** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose.
*** Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 Eur banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.
**** Įkainis taikomas iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir/ar keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei.

Bankas turi teisę keisti American Express® kredito mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius, įskaitant palūkanas, ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėse www.citadele.lt ir www.americanexpress.lt.

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuojama vadovaujantis prielaidomis, kad kredito sutartis galios visą nurodytą laikotarpį, kreditas bus panaudojamas atsiskaitant mokėjimo kortele už pirkinius, kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus kredito sutartyje nustatyta tvarka, metinė palūkanų norma ir kitos išlaidos iki kredito sutarties pabaigos liks nepakitusios.
Pavyzdžiui, jei kredito suma 600 EUR kredito kortelės sutarties terminas 36 mėn., visam sutarties laikotarpiui taikoma palūkanų norma 19 %, kortelės išdavimo mokestis 0 EUR, kortelės mėnesinis mokestis – 1,50 EUR skaičiuojant, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus galutinio kredito grąžinimo termino dieną, bus panaudotas visas suteikiamas kreditas, kiekvieną mėnesį mokama 30 EUR dalinė kredito grąžinimo įmoka, kuri vėl bus panaudota, bei 9,50 EUR palūkanų, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 22 %, bendra kredito gavėjo mokama kredito suma – 996 EUR.

 

„The American Express® Gold Card“ 

Įkainiai iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. išduotoms mokėjimo kortelėms

Kortelės sąskaitos valiuta EUR
KORTELĖS ĮKAINIAI
Pagrindinės / papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas nemokamai*
Pagrindinės / papildomos kortelės mėnesinis mokestis 5 EUR*
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) 6 EUR
Skubus kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir pan.) Lietuvoje 60 EUR
Skubus kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir pan.) užsienyje 120 EUR
Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai
KREDITO ĮKAINIAI
Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas nemokamai
Kredito limito suteikimas nemokamai
Kredito grąžinimo būdas su periodiniais mokėjimais
Privaloma mėnesio įmoka (nuo panaudoto kredito sumos) 5 %, min. 14,48 EUR
Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d.
Metinė kredito palūkanų norma 18 %
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 18 %
Palūkanų skaičiavimo atidėjimo laikotarpis kiekvienai pirkimo operacijai iki kito mėnesio 15-os dienos
Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,05 %
Grynųjų pinigų išdavimas
AB „Citadele“ banko bankomatuose ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje** 2 % nuo sumos, min. 2 EUR
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose** 2 % nuo sumos, min. 2 EUR
AB „Citadele“ banko padaliniuose 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
Kitų bankų bankomatuose užsienyje 3 % nuo sumos, min. 6 EUR
Grynųjų pinigų įnešimas
AB „Citadele“ banko bankomatuose*** nemokamai
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai****
Kitos paslaugos
Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
PIN kodo keitimas AB „Citadele” banko bankomatuose 3 EUR
Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose 0,30 EUR
Skubus kortelės išėmimas iš AB „Citadele” banko bankomatų 50 EUR
Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje
- neregistruotu paštu nemokamai
- registruotu paštu 2 EUR
- kurjeriniu paštu 3 EUR
Kortelės siuntimas paštu į užsienį
- neregistruotu paštu 5 EUR
- registruotu paštu 10 EUR
Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR
Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR
STANDARTINIAI OPERACIJŲ DIENOS LIMITAI
Dienos operacijų limito keitimas 6 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 2 000 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas nėra
Atsiskaitymų kortele sumos limitas 4 500 EUR
Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas nėra

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.


* Įkainis galioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. atnaujintoms ir naujai išduotoms mokėjimo kortelėms.
** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose.
*** Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 EUR banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.
**** Įkainis taikomas iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir/ar keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei.

Bankas turi teisę keisti American Express® kredito mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius, įskaitant palūkanas, ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėse www.citadele.lt ir www.americanexpress.lt.

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuojama vadovaujantis prielaidomis, kad kredito sutartis galios visą nurodytą laikotarpį, kreditas bus panaudojamas atsiskaitant mokėjimo kortele už pirkinius, kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus kredito sutartyje nustatyta tvarka, metinė palūkanų norma ir kitos išlaidos iki kredito sutarties pabaigos liks nepakitusios.
Pavyzdžiui, jei kredito suma 800 EUR, kredito kortelės sutarties terminas 36 mėn., visam sutarties laikotarpiui taikoma palūkanų norma 18 %, kortelės išdavimo mokestis 0 EUR, kortelės metiniai mokesčiai už antrus ir trečius metus po 0 EUR, kortelės mėnesinis mokestis 5 EUR, skaičiuojant, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus galutinio kredito grąžinimo termino dieną, bus panaudotas visas suteikiamas kreditas, kiekvieną mėnesį mokama 40 EUR dalinė kredito grąžinimo įmoka, kuri vėl bus panaudota, bei 12 EUR palūkanų, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 25,50 %, bendra kredito gavėjo mokama kredito suma – 1 412 EUR.

 

„Platinum Card“

Įkainiai iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. išduotoms mokėjimo kortelėms

Kortelės sąskaitos valiuta EUR
KORTELĖS ĮKAINIAI
Pagrindinės kortelės išdavimas / atnaujinimas 430 EUR*
Papildomos kortelės išdavimas / atnaujinimas 140 EUR*
Pagrindinės kortelės metinis mokestis** 430 EUR**
Papildomos kortelės metinis mokestis** 140 EUR**
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) 6 EUR
Skubus kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir pan.) Lietuvoje 60 EUR
Skubus kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus ir pan.) užsienyje 120 EUR
Kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai
KREDITO ĮKAINIAI
Sąskaitos kreditavimo sutarties sudarymas nemokamai
Kredito limito suteikimas nemokamai
Kredito grąžinimo būdas su periodiniais mokėjimais
Privaloma mėnesio įmoka (nuo panaudoto kredito sumos) 5 %, min. 14,48 EUR
Įmokos mokėjimo diena kiekvieno mėnesio 15 d.
Metinė kredito palūkanų norma 17 %
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 17 %
Palūkanų skaičiavimo atidėjimo laikotarpis kiekvienai pirkimo operacijai iki kito mėnesio 15-os dienos
Palūkanų mokėjimo diena paskutinė mėnesio diena
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,05 %
Grynųjų pinigų išdavimas
AB „Citadele“ banko bankomatuose ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje*** 2 % nuo sumos, min. 2 EUR
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose*** 2 % nuo sumos, min. 2 EUR
AB „Citadele“ banko padaliniuose 2 % nuo sumos, min. 3 EUR
Kitų bankų bankomatuose užsienyje 3 % nuo sumos, min. 6 EUR
Grynųjų pinigų įnešimas
AB „Citadele“ banko bankomatuose**** nemokamai
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose nemokamai*****
Papildomos privilegijos
„Priority Pass®“ kortelės metų mokestis nemokamai
Mokestis už vieno asmens apsilankymą specialioje laukiamojoje oro uosto salėje „Priority Pass®“ (netaikoma pirmiems 6 apsilankymams per vienerius kalendorinius metus) 24 EUR
„Priority Pass®“ kortelės pakeitimo mokestis (praradus, sugadinus) 15 EUR
Kitos paslaugos
Valiutos keitimo mokestis už operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 %
PIN kodo keitimas AB „Citadele” banko bankomatuose 3 EUR
Likučio tikrinimas kitų bankų bankomatuose 0,30 EUR
Skubus kortelės išėmimas iš AB„Citadele” banko bankomatų 50 EUR
Kortelės siuntimas paštu Lietuvoje
- neregistruotu paštu nemokamai
- registruotu paštu 2 EUR
- kurjeriniu paštu 3 EUR
Kortelės siuntimas paštu į užsienį
- neregistruotu paštu 5 EUR
- registruotu paštu 10 EUR
Atsiskaitymo Lietuvoje dokumento kopijos pateikimas 2 EUR
Atsiskaitymo užsienyje dokumento kopijos pateikimas 10 EUR
Kelionės dokumento, atsiskaičius užsienyje, gavimas 35 EUR
STANDARTINIAI OPERACIJŲ DIENOS LIMITAI
Dienos operacijų limito keitimas 6 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose sumos limitas 3 000 EUR
Grynųjų pinigų išdavimo bankomatuose operacijų skaičiaus limitas nėra
Atsiskaitymų sumos limitas 14 500 EUR
Atsiskaitymų kortele operacijų skaičiaus limitas nėra

Šie įkainiai galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.


* Įkainis galioja nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. atnaujintoms ir naujai išduotoms mokėjimo kortelėms.
** Pirmaisiais metais mokestis netaikomas.
*** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose.
**** Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 EUR banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.
***** Įkainis taikomas iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir/ar keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei.

Bankas turi teisę keisti American Express® kredito mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius, įskaitant palūkanas, ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėse www.citadele.lt ir www.americanexpress.lt.

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma apskaičiuojama vadovaujantis prielaidomis, kad kredito sutartis galios visą nurodytą laikotarpį, kreditas bus panaudojamas atsiskaitant mokėjimo kortele už pirkinius, kredito sutarties šalys vykdys savo įsipareigojimus kredito sutartyje nustatyta tvarka, metinė palūkanų norma ir kitos išlaidos iki kredito sutarties pabaigos liks nepakitusios.
Pavyzdžiui, jei kredito suma 5 000 EUR, kredito kortelės sutarties terminas 36 mėn., visam sutarties laikotarpiui taikoma palūkanų norma 17 %, kortelės išdavimo mokestis 430 EUR, kortelės metiniai mokesčiai už antrus ir trečius metus po 430 EUR, kortelės mėnesinis mokestis 0 EUR, skaičiuojant, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus galutinio kredito grąžinimo termino dieną, bus panaudotas visas suteikiamas kreditas, kiekvieną mėnesį mokama 250 EUR dalinė kredito grąžinimo įmoka, kuri vėl bus panaudota, bei 70,83 EUR palūkanų, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 25,60 %, bendra kredito gavėjo mokama kredito suma 8 840 EUR.