Pasiūlymo taisyklės

 1. Atsiskaitymų suma per mėnesį skaičiuojama sumuojant visus atsiskaitymus už prekes ir paslaugas prekybos ir paslaugų teikimo vietose bei interneto parduotuvėse, atliktus su pagrindine ir papildomomis „Citadele“ kortelėmis. Atsiskaitymo operacijoms nepriskiriamos šių operacijų sumos:
  — grynųjų pinigų išdavimas bankomatuose, įskaitant išdavimą per elektroninius kortelių skaitytuvus
  — mokėjimai vykdomi per „Citadele“ interneto banką
  — banko mokesčiai ir e. sąskaitų nurašomos lėšos
  — operacijos banko padaliniuose.
 2. Sumuojamos tos atsiskaitymų / pirkimo operacijos, kurių mokėjimo diena patenka į pasiūlymo laikotarpį. Mokėjimo diena gali skirtis nuo lėšų nurašymo dienos.
 3. Bankas neprisiima atsakomybės už neteisingai ar netiksliai nurodytus kontaktinius duomenis ar aplinkybes dėl kurių pristatyti prizo nėra įmanoma. Kortelės turėtojas atsakingas už pateiktų duomenų tikslumą ir/ar jų atnaujinimą.
 4. Visus su prizais susijusius mokesčius (jei mokesčiai turi būti mokami pagal LR teisės aktus) sumoka bankas.
 5. Pasiūlyme gali dalyvauti tik galiojančią kortelę turintis klientas.
 6. Pasiūlyme negali dalyvauti banko darbuotojai.
 7. Prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami. Nespėjus pasinaudoti prizu per nustatytą terminą, jis nekeičiamas nauju prizu.
 8. „Citadele“ bankas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti pasiūlymo teikimą arba keisti jo taisykles apie tai iš anksto nepranešęs kortelės turėtojui.