„X Smart“ kortelė

Įkainiai privatiems klientams

 

Įkainiai iki 2019 m. sausio 1 d. išduotoms mokėjimo kortelėms.

  „X smart“  EUR „X smart“  studentams EUR1
Pagrindinės kortelės mokestis 1,20 EUR per mėn. Nemokamai
Papildomos kortelės mokestis 1,20 EUR per mėn. Neišduodama
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) Nemokamai Nemokamai
Komisinis mokestis už atsiskaitymą kortele Nemokamai Nemokamai
Grynųjų pinigų išdavimas „Citadele“ banko skyriuose Kaip iš einamosios sąskaitos Kaip iš einamosios sąskaitos
Grynųjų pinigų išdavimas kitų bankų skyriuose Nemokamai iki 1 000 EUR per mėn.,
viršijus – 1 % (min. 3 EUR) nuo sumos2
Nemokamai iki 1 000 EUR per mėn.,
viršijus – 1 % (min. 3 EUR) nuo sumos2
Grynųjų pinigų išdavimas bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje Nemokamai iki 1 000 EUR per mėn., viršijus – 1 % (min. 3 EUR) nuo sumos2 Nemokamai iki 1 000 EUR per mėn., viršijus – 1 % (min. 3 EUR) nuo sumos2
Grynųjų pinigų išdavimas PERLAS terminaluose. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“ Nemokamai iki 1 000 EUR per mėn., viršijus – 1 % (min. 3 EUR) nuo sumos2 Nemokamai iki 1 000 EUR per mėn., viršijus – 1 % (min. 3 EUR) nuo sumos2
Grynųjų pinigų įnešimas „Citadele“ banko bankomatuose ir PERLAS terminaluose. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“ Nemokamai Nemokamai
Mokėjimai iš kortelės sąskaitos Paprastieji ir momentiniai3 SEPA mokėjimai  eurais internetu Lietuvoje ir į ES ar EEE šalių bankus ir mokėjimai banko viduje iš kortelės sąskaitos – nemokamai Paprastieji ir momentiniai3 SEPA mokėjimai eurais internetu Lietuvoje ir į ES ar EEE šalių bankus ir mokėjimai banko viduje iš kortelės sąskaitos – nemokamai
Kredito limitas Nustatomas individualiai Neišduodamas
Privaloma mėnesio įmoka (nuo panaudotos kredito sumos) 5 % panaudoto kredito limito + 100 % viršyto limito 5 % panaudoto kredito limito + 100 % viršyto limito
Metinė kredito palūkanų norma 19 % 19 %
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 19 % 19 %
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,05 % 0,05 %
„Priority Pass®“ kortelės metinis mokestis Neišduodama Neišduodama
Mokestis už vieno asmens apsilankymą specialioje laukiamojoje oro uosto salėje su „Priority Pass®“ kortele  (viršijus nemokamų apsilankymų skaičių per vienerius kalendorinius metus) Neišduodama Neišduodama
Mokestis už vieno asmens greitąją keleivių patikrą (fast track) Vilniaus oro uoste Paslauga neteikiama Paslauga neteikiama
 Konsjeržo paslaugos metinis mokestis Paslauga neteikiama Paslauga neteikiama
Valiutos keitimo mokestis vykdant operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 % 2,75 %
Mokestis už gautą SMS iš „Citadele“ banko Nemokamai Nemokamai

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.


Moksleivių ir studentų programa gali naudotis asmenys nuo 16 iki 21-erių metų amžiaus (imtinai), turintys galiojantį moksleivio ar studento pažymėjimą.

Nemokamo išgryninimo limitas taikomas bendras visoms išgryninimo operacijoms bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje ir PERLO terminaluose. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“.

3 Momentiniai mokėjimai atliekami tik „Citadele“ mobiliojoje programėlėje.

Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį.

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.

Standartinis pavyzdys. Pavyzdžiui, jeigu jums suteikto kredito suma yra 600 EUR ir jūs visą kredito sumą panaudosite kredito suteikimo dieną kredito kortele sumokėdami už pirkinį, visa suma, kurią turėsite sumokėti, bus 847,75 EUR, ir ją sudarys: kredito suma – 600 EUR, palūkanos už kreditą – 175,75 EUR ir kortelės mokesčiai – 72 EUR už 3 metus. Darant prielaidą, kad kredito grąžinimo laikotarpis yra treji metai, kredito palūkanų norma yra 19 %, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 29,24 %, kredito palūkanos, išlaidos ir kiti mokėjimai nesikeičia visu vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpiu, kreditas turi būti grąžintas 36 vienodomis įmokomis ir nėra naudojamas pakartotinai.

Pavyzdyje pateikiami pavyzdiniai kredito suteikimo ir kortelės mokesčiai bei palūkanų norma, kurie gali nesutapti su banko paslaugų įkainiuose nurodytais mokėjimo kortelių mokesčiais ir palūkanų normomis.