Kitos su kreditavimu susijusios paslaugos

Įkainiai privatiems klientams

Pažymų, leidimų, sutikimų išdavimas:

Jei dokumentai rengiami lietuvių kalba 45 EUR už kiekvieną dokumentą
Jei dokumentai rengiami anglų, rusų kalbomis 70 EUR už kiekvieną dokumentą
Dokumentų siuntimas paštu Pagal susitarimą (min. patirtos išlaidos + 8 EUR)

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.