„Mastercard“ kredito kortelės

Įkainiai privatiems klientams

Svarbu! Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. „Citadele“ bankas nebeišduoda naujų „Mastercard“ kredito kortelių. Esamiems klientams kortelės ir toliau bus atnaujinamos.

  „Citadele“ mokėjimo kortelė EUR  „Citadele“ mokėjimo kortelė studentams  EUR1 „Mastercard Standard“ EUR „Mastercard Gold“ EUR
Pagrindinės kortelės mokestis 1,20 EUR per mėn. Nemokamai 1,50 EUR per mėn. 3,50 EUR per mėn.
Papildomos kortelės mokestis 1,20 EUR per mėn. Neišduodama 1,50 EUR per mėn. 3,50 EUR per mėn.
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) Neišduodama Neišduodama Neišduodama Neišduodama
Komisinis mokestis už atsiskaitymą kortele Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai
Grynųjų pinigų išdavimas „Citadele“ banko skyriuose Kaip iš einamosios sąskaitos Kaip iš einamosios sąskaitos 2 % (min. 3 EUR) 2 % (min. 3 EUR)
Grynųjų pinigų išdavimas kitų bankų bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje Iki 1 000 EUR per mėn. nemokamai, viršijus – 1 % (min. 3 EUR) nuo sumos2 Iki 250 EUR per mėn. nemokamai, viršijus – 2 % (min. 2 EUR) nuo sumos2 2 % (min. 3 EUR) 2 % (min. 2 EUR)
Grynųjų pinigų išdavimas PERLO terminaluose. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“. Iki 1 000 EUR per mėn. nemokamai, viršijus – 1 % (min. 3 EUR) nuo sumos2 Iki 250 EUR per mėn. nemokamai, viršijus – 2 % (min. 2 EUR) nuo sumos2 2 % (min. 3 EUR) 2 % (min. 2 EUR)
Grynųjų pinigų įnešimas „Citadele“ banko bankomatuose ir PERLO terminaluose. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“. Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai
Kredito limitas Nesuteikiamas Nesuteikiamas Nustatomas individualiai Nustatomas individualiai
Privaloma mėnesio įmoka (nuo panaudoto kredito sumos) - - 5 % panaudoto kredito limito 5 % panaudoto kredito limito
Metinė kredito palūkanų norma 19 % 19 % 17 % 16 %
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 19 % 19 % 17 % 16 %
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 %
Mokėjimai iš kortelės sąskaitos Neriboti paprastieji ir momentiniai3 SEPA mokėjimai eurais internetu Lietuvoje ir į ES ar EEE šalių bankus ir mokėjimai banko viduje iš kortelės sąskaitos–  nemokamai Neriboti paprastieji ir momentiniai3 mokėjimai eurais internetu Lietuvoje ir į ES ar EEE šalių bankus ir mokejimai banko viduje iš kortelės sąskaitos – nemokamai 4  Kaip iš einamosios sąskaitos, jei atliekant mokėjimą panaudojamas kredito limitas, nuo panaudotos kredito limito sumos taikomas  + 2 % mokestis Kaip iš einamosios sąskaitos, jei atliekant mokėjimą panaudojamas kredito limitas, nuo panaudotos kredito limito sumos taikomas  + 2 % mokestis
Valiutos keitimo mokestis vykdant operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 % 2,75 % 2,75 % 2,75 %

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.


1Moksleivių ir studentų programa gali naudotis asmenys nuo 7 iki 21-erių metų amžiaus (imtinai), turintys galiojantį moksleivio ar studento pažymėjimą.

Nemokamo išgryninimo limitas taikomas bendras visoms išgryninimo operacijoms bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje ir PERLO terminaluose. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“.

3Momentiniai mokėjimai atliekami tik „Citadele“ mobiliojoje programėlėje.

4Paslauga gali naudotis asmenys nuo 18 metų amžiaus.

* Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 700 EUR „Citadele“ prekės ženklu pažymėtuose bankomatuose ir iki 500 EUR PERLO terminaluose. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“.
**Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 EUR banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.
*** Įkainis taikomas iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį.

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.

Standartinis pavyzdys. Pavyzdžiui, jeigu jums suteikto kredito suma yra 600 EUR ir jūs visą kredito sumą panaudosite kredito suteikimo dieną kredito kortele sumokėdami už pirkinį, visa suma, kurią turėsite sumokėti, bus 847,75 EUR, ir ją sudarys: kredito suma – 600 EUR, palūkanos už kreditą – 175,75 EUR ir kortelės mokesčiai – 72 EUR už 3 metus. Darant prielaidą, kad kredito grąžinimo laikotarpis yra treji metai, kredito palūkanų norma yra 19 %, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 29,24 %, kredito palūkanos, išlaidos ir kiti mokėjimai nesikeičia visu vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpiu, kreditas turi būti grąžintas 36 vienodomis įmokomis ir nėra naudojamas pakartotinai.

Pavyzdyje pateikiami pavyzdiniai kredito suteikimo ir kortelės mokesčiai bei palūkanų norma, kurie gali nesutapti su banko paslaugų įkainiuose nurodytais mokėjimo kortelių mokesčiais ir palūkanų normomis.