„Maestro“ kortelės

Įkainiai privatiems klientams

Svarbu! Nuo 2019 m. liepos 1 d. „Citadele“ bankas nebeišduoda naujų „Maestro“ mokėjimo kortelių. Esamiems klientams kortelės bus atnaujinamos į „Mastercard Debit“ korteles.

  Mokėjimo kortelė EUR Pasiūlymas studentams  EUR1 Pasiūlymas senjorams  EUR2,3 Pagrindinė sąskaita EUR MAXI sąskaita EUR4
Pagrindinės kortelės mokestis 0,70 EUR per mėn. Nemokamai Nemokamai 0,75 EUR per mėn. Nemokamai
Papildomos kortelės mokestis 0,07 EUR per mėn. Nemokamai Nemokamai 0,75 EUR per mėn. Nemokamai
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai Neteikiama
Komisinis mokestis už atsiskaitymą kortele Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai
Grynųjų pinigų išdavimas „Citadele“ banko skyriuose Kaip iš einamosios sąskaitos Kaip iš einamosios sąskaitos5 Kaip iš einamosios sąskaitos Kaip iš einamosios sąskaitos Kaip iš einamosios sąskaitos
Grynųjų pinigų išdavimas „Citadele“ ir Šiaulių banko tinklo bankomatuose ir AS „Citadele banka“ bankomatuose Latvijoje 0,30 EUR už vieną operaciją Nemokamai iki 250 EUR per mėn.,
viršijus – 2 % (min. 2 EUR) nuo sumos6
Nemokamai iki 800 EUR per mėn., viršijus – 0,2 % nuo sumos6 Nemokamai iki 550 EUR per mėn.,
viršijus – 2 % (min. 2 EUR) nuo sumos 6
0,30 EUR už vieną operaciją
Grynųjų pinigų išdavimas kitų bankų bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje 2 % (min. 3 EUR) Nemokamai iki 250 EUR per mėn.,
viršijus – 2 % (min. 2 EUR) nuo sumos6
Nemokamai iki 800 EUR per mėn,
viršijus – 0,2 % nuo sumos6
Nemokamai iki 550 EUR per mėn.,
viršijus – 2 % (min. 2 EUR) nuo sumos 6
2 % (min. 3 EUR)
Grynųjų pinigų išdavimas PERLO terminaluose. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“ 1 EUR Nemokamai iki 250 EUR per mėn.,
viršijus – 2 % (min. 2 EUR) nuo sumos6
Nemokamai iki 800 EUR per mėn.,
viršijus – 0,2 % nuo sumos6
Nemokamai iki 550 EUR per mėn., viršijus – 2 % (min. 2 EUR) nuo sumos6 1 EUR
Grynųjų pinigų įnešimas „Citadele“ banko bankomatuose ir PERLO terminaluose. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“. Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai Nemokamai
Kredito limitas Nesuteikiamas Nesuteikiamas Nesuteikiamas Nesuteikiamas Nesuteikiamas
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį 17 % 17 % 17 % 17 % 17 %
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 %
Mokėjimai iš kortelės sąskaitos Kaip iš einamosios sąskaitos Neriboti mokėjimai eurais internetu Lietuvoje ir į ES ar EEE šalių bankus ir mokėjimai banko viduje iš kortelės sąskaitos – nemokamai 5 Neriboti mokėjimai eurais internetu Lietuvoje ir į ES ar EEE šalių bankus ir mokėjimai banko viduje iš kortelės sąskaitos – nemokamai Neriboti mokėjimai eurais internetu Lietuvoje ir į ES ar EEE šalių bankus ir mokėjimai banko viduje iš kortelės sąskaitos – nemokamai Kaip iš einamosios sąskaitos
Valiutos keitimo mokestis vykdant operacijas ne sąskaitos valiuta 2,75 % 2,75 % 2,75 % 2,75 % 2,75 %

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.


Moksleivių ir studentų programa gali naudotis asmenys nuo 7 iki 21-erių metų amžiaus (imtinai), turintys galiojantį moksleivio ar studento pažymėjimą.

2Pasiūlymas galioja asmenims nuo 60 metų amžiaus.

3Metinė terminuotųjų indėlių palūkanų norma: + 0,1 %.

MAXI mokėjimo kortelės nuo 2019 07 01 nebeatnaujinamos ir nebekeičiamos.

Paslauga gali naudotis asmenys nuo 18 metų amžiaus.

Nemokamo išgryninimo limitas taikomas bendras visoms išgryninimo operacijoms bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje ir PERLO terminaluose. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“.

** Vienos operacijos metu galima išgryninti iki 500 EUR.
***Vienos operacijos metu galima įnešti iki 14 400 EUR, iki 200 banknotų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500 EUR banknotais). Bankomatai su pinigų įnešimo galimybe.
**** Įkainis taikomas iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį.

Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.