Lizingo paslaugos

Įkainiai privatiems klientams

Finansavimas
Naujo / naudoto turto sutarties sudarymas nuo 0,5 %, bet ne mažiau nei 150 EUR nuo sutartyje nurodytos turto vertės (su PVM)
Sutarties sąlygų pakeitimas, skaičiuojamas už kiekvienos sutarties pakeitimą 100 EUR*
Grafiko keitimas kliento iniciatyva 100 EUR
Sutarčių galiojimo atstatymas, anuliavus sutarčių nutraukimą
- jei sutartys atstatomos tą patį mėnesį, kurį jos buvo nutrauktos nuo 150 EUR už vieną sutartį (svarstoma individualiai)
- jei atstatomos sutartys, kurios buvo nutrauktos prieš tai ėjusį ar ankstesnį mėnesį nuo 150 EUR už vieną sutartį (svarstoma individualiai)
Dokumentų kopijų išdavimas
Sutarties kopija su priedais 10 EUR
Kitų dokumentų kopijos (PVM sąskaitų faktūrų kopijos apmokestinamos, jei sąskaitos išrašytos anksčiau nei prieš 2 mėn.) 1 EUR už kiekvieną lapą
Dokumentų paiešką archyve 15 EUR + PVM
Kiti mokesčiai
Leidimas subnuomai, sublizingui, panaudai 30 EUR
Įgaliojimo išvykti į užsienį išdavimas 30 EUR
Kitos pažymos 15 EUR
Dokumentų parengimas (įskaitant dėl duomenų) refinansuotojui nuo 0,5 %, bet ne mažiau nei 100 EUR nuo sutartyje nurodytos turto vertės (su PVM)
Pažymų auditoriams ir kitų pažymų apie įsipareigojimus parengimas 30 EUR
Pinigų pervedimas, jei už kliento turtą mokama į banką, esantį ne Lietuvoje; ne eurais į kitus Lietuvos bankus; pagal skubų mokėjimo nurodymą kompensuoja klientas
Transportavimo, muitinės ir pan. išlaidos kompensuoja klientas
Hipotekos / įkeitimo mokesčiai kompensuoja klientas
Pašto išlaidos (sąskaitų, pranešimų dėl sutartinių įsipareigojimo netinkamo vykdymo) 3 EUR už vieną laišką
Greitojo pašto (pvz., „DHL Lietuva“) išlaidos kompensuoja klientas

Šie įkainiai galioja nuo 2018 m. gegužės 1 d.

Sutartiniai įkainiai taikomi vienai sutarčiai, jei šalia nenurodyta kitaip.


* Sutarties pakeitimais, už kuriuos taikomas nurodytas mokestis, laikoma: periodinių įmokų datos pakeitimas, lizingo grafiko termino pakeitimas, neišpirktos turto vertės sumažinimas, sumokant papildomą turto išpirkimo įmoką, palūkanų maržos procento pakeitimas, finansavimo valiutos pakeitimas ir kt.