Kreditai privatiems klientams

Įkainiai privatiems klientams

Vartojimo kreditai

Kredito sutarties sudarymas 1,5 % nuo kredito sumos, bet ne mažiau 50 EUR
Sutarties sąlygų keitimas 25 EUR
Kredito grąžinimas prieš nustatytą terminą Nemokamai
Delspinigiai už laiku negrąžintą kredito dalį ir nesumokėtas palūkanas 0,05 % už kiekvieną pradelstą dieną

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 


Standartinis pavyzdys
Jei imi 3000 EUR paskolą 60 mėn. laikotarpiui su taikoma fiksuota 7,9 % metine palūkanų norma, kai sutarties sudarymo mokestis 50 EUR, tokiu atveju bendra vartojimo paskolos kainos metinė norma būtų 9,3 %, bendra paskolos gavėjo mokama suma – 3691,14 EUR, o kiekvieno mėnesio įmoka būtų 60,69 EUR.

 

Būsto kreditai

Įkainiai iki 2018 m. rugpjūčio 8 d. pasirašytoms būsto kredito sutartims

Sutarties sudarymas 0,4 % nuo sumos (min. 150 EUR)
Sutarties sąlygų keitimas*
Papildomas kredito sumos suteikimas 1,5 % nuo papildomai suteikiamos kredito sumos (min. 150 EUR)
Kredito grąžinimo termino pakeitimas 1 % nuo kredito sumos (min. 75 EUR)
Užtikrinimo priemonės savininko pakeitimas, užtikrinimo priemonės pakeitimas 1 % nuo negrąžintos kredito sumos (min. 150 EUR)
Mokėjimo dienos arba kredito grąžinimo metodo pakeitimas 30 EUR
Kiti sutarties sąlygų, nepaminėtų ankstesniuose punktuose, pakeitimai 0,15 % nuo nepanaudotos kredito sutarties sumos (min.150 EUR)
Kredito grąžinimo grafiko pakeitimas kliento prašymu Nemokamai
Išankstinis kredito grąžinimas, jeigu nekeičiamas kredito grąžinimo grafikas Nemokamai
Dokumentų tvarkymas (sutikimo dėl paskesnio turto įkeitimo išdavimas) tuo atveju, kai kitas kreditorius refinansuoja kreditą, arba tuo atveju, kai parduodamas „Citadele“ bankui įkeistas nekilnojamasis turtas, ir kai sandoris finansuojamas kito kreditoriaus 150 EUR
Kredito lėšų rezervavimas 0,40 % nuo nepanaudotos, bet rezervuotos kredito sumos
Delspinigiai už nustatytu terminu negrąžintą kredito dalį ir nesumokėtas palūkanas 0,05 % už kiekvieną pradelstą dieną

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

 

*Jei vienu metu keičiamos kelios sąlygos, imamas didžiausias mokestis.
** Jei sutikimo dėl pakartotinio įkeitimo priežastis įkeisto turto pardavimas kitam asmeniui, kuris privalo įkeisti tokį turtą užtikrindamas imamo kredito grąžinimą, taikomas fiksuotas 60 EUR įkainis už tokio sutikimo išdavimą. Įkainis už sutikimą dėl pakartotinio įkeitimo kitam kreditoriui gali būti netaikomas, jei klientas sumoka mokestį už prieš terminą grąžintą kreditą.

Standartinis pavyzdys
Jei imi 50 000 EUR būsto paskolą 20 m. laikotarpiui su taikoma kintama 3 % metine palūkanų norma, kai sutarties sudarymo mokestis 0,3 % (min. 130 EUR), sumoki hipotekos įregistravimo mokestį 31,28 EUR, paskolos įmokas moki anuiteto metodu, tokiu atveju bendra paskolos kainos metinė norma būtų 3,11 %, bendra paskolos gavėjo mokama suma – 66 701,71 EUR. Bendras įmokų skaičius – 240 ir kiekvieno mėnesio įmoka būtų 277,3 EUR.