Finansinės priemonės ir valiutos keitimo sandoriai

Įkainiai privatiems klientams

Tarpininkavimo paslaugos

Valiutos keitimo sandoriai ir sandoriai su auksu
Valiutos keitimo sandoriai grynais/negrynais ir sandoriai su auksu iki 4 000 EUR „Citadele“ banko standartinis valiutos keitimo kursas
Valiutos keitimo sandoriai grynaisiais (negrynaisiais) pinigais ir sandoriai su auksu daugiau kaip 4 000 EUR Pagal susitarimą (informacija „Citadele“ banke)
Užsienio valiutos prekyba su svertu Pagal susitarimą (informacija „Citadele“ banke)2
Finansinės priemonės1 
Skolos vertybinių popierių sandoriai3 0,1 %, min. 50 EUR4
Prekyba nuosavybės finansinėmis priemonėmis (įsk. ETF, ADR, GDR)  
- Rygos, Vilniaus ir Talino biržose 0,35 % (min. 10 EUR)
- Europos, Skandinavijos, Rusijos biržose5 0,4 % (min. 50 EUR)5
- JAV ir Kanados biržose, jei akcijos kaina mažesnė nei 15 USD, CAD 0,04 USD, CAD už akciją (min. 40  USD, CAD)
- JAV ir Kanados biržose, jei akcijos kaina didesnė nei 15 USD, CAD 0,3 % (min. 40 USD, CAD)
- Pasirinkimo sandoriai JAV biržose 2,50 USD už kontraktą (min. 25 USD)
Investiciniai fondų sandoriai5, 6
Pirkimas
Obligacijų fondai 0,5 % (min. 5,50 EUR / 20 EUR)
Subalansuoti fondai ir fondų fondai 0,75 % (min. 5,50 EUR / 20 EUR)
Akcijų fondų ir alternatyviojo investavimo fondų (įsk. apribotos rizikos fondus) 1,5 % (min. 5,50 EUR / 20 EUR)
Pardavimas 20 EUR / 5,50  EUR
Finansavimas įkeičiant finansines priemones
Sandoris iki 50 000 EUR ar ekvivalentu kita valiuta 300 EUR
Sandoris nuo 50 000 EUR ar ekvivalentu kita valiuta Nemokamai
REPO sandorio sąlygų pakeitimai Pagal susitarimą (informacija „Citadele“ banke)
Kitos paslaugos, nepaminėtos kainyne Pagal susitarimą (informacija „Citadele“ banke)

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.


1 Kai kuriose vertybinių popierių biržose (šalyse) prekyba finansinėmis priemonėmis gali būti apmokestinama pagal tos šalies teisės aktus (pavyzdžiui, žyminis sandorio mokestis Didžiojoje Britanijoje). Daugiau informacijos – „Citadele“ banke.

2Sandorio komisinis mokestis arba „Citadele“ banko marža yra įtraukti į sandorio kainą (informacija „Citadele“ banke).

Tuo atveju, jei sandoris už biržos ribų (OTC) įvykdomas klientui palankesne, nei pateikta mokėjimo nurodyme ribine kaina, „Citadele“ bankas kompensuoja klientui 50 % maržos, kuri susidaro iš skirtumo tarp mokėjimo nurodyme pateiktos ribinės kainos ir realios įvykdymo kainos.

Jei sandoris vykdomas ne EUR valiuta, komisinis mokestis apskaičiuojamas sandorio valiuta. Minimalus komisinis mokestis (nustatytas EUR) apskaičiuojamas ekvivalentu atitinkamai sandorio valiutai pagal „Citadele“ banke tuo metu galiojantį standartinį valiutos keitimo kursą.

Papildomas komisinis mokestis už atsiskaitymo operacijas yra apmokestinamas pagal kainyną

Komisinis mokestis sandorio valiuta.

 

Bendrosios komisinio mokesčio taikymo nuostatos
- Komisiniai mokesčiai už paslaugas, kurios nenurodytos Kainininke, yra nustatomi AS „Citadele banka“ nuožiūra arba pagal atskirą susitarimą su klientu. Sandorio apdorojimo komisiniai mokesčiai yra apskaičiuojami pagal sandorio valiutą, o esant poreikiui yra konvertuojami iš EUR pagal tuo metu banke galiojantį standartinį valiutos keitimo kursą.
- Jeigu kliento pavedimas yra įvykdomas dalimis, paprastai komisinis mokestis yra imamas vieną kartą per sandorio dieną.
- Komisinis mokestis už pasirinkimo sandorius, kuriais prekiaujama JAV biržose, susideda iš: sandorio komisinio mokesčio ir sandorio sutarties komisinio mokesčio.

 

Finansinių priemonių administravimas, saugojimas ir atsiskaitymai už sandorius1

Finansinių priemonių sąskaitos atidarymas 50 EUR
Finansinių priemonių saugojimo mokestis (per mėnesį)2
„CBL Opportunities Funds“ Nemokamai
LR vidaus rinkos finansinės priemonės 0,01 %
ES šalių finansinės priemonės, JAV ir Kanados vidaus rinkos, užsienio investiciniai fondai ir tarptautinės finansinės priemonės, registruotos „Euroclear“, „Clearstream“ depozitoriumuose 0,02 %
Kitų šalių vidaus rinkos finansinės priemonės 0,03 %
Minimalus finansinių priemonių saugojimo mokestis 1 EUR
Finansinių priemonių priėmimas 3  
- Latvijos, Lietuvos, Estijos vidaus rinkos finansinių priemonių priėmimas Nemokamai
- „Euroclear“ ar „Clearstream“ depozitoriumuose registruotų Švedijos, Suomijos, Danijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos, JK, JAV, Kanados vidaus rinkos ir tarptautinių finansinių priemonių priėmimas 21 EUR
- kitų šalių vidaus rinkų finansinių priemonių informacija „Citadele“ banke
Finansinių priemonių pervedimas 4
- Latvijos, Lietuvos, Estijos vidaus rinkos finansinių priemonių pervedimas 10 EUR
- „Euroclear“ ar „Clearstream“ depozitoriumuose registruotų Švedijos, Suomijos, Danijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos, JK, JAV, Kanados vidaus rinkos ir tarptautinių finansinių priemonių pervedimas 30 EUR
- Finansinių priemonių priėmimas (mokėjimas) pagal RVP arba DVP4 50 EUR
- Pervedimas tarp dviejų „Citadele“ banko klientų finansinių priemonių sąskaitų (komisinis mokestis imamas iš finansinių priemonių perleidėjo) 10 EUR
Kitų vietos rinkų finansinių priemonių pervedimas Informacija „Citadele“ banke
Pirkimo / išpirkimo sandorių atsiskaitymai 4
Tarptautinių finansinių priemonių sandorių atsiskaitymai, išskyrus operacijas su fondais, finansinėmis priemonėmis, prekiaujamomis Baltijos ir Rusijos biržose, ir akcijomis bei ETF, prekiaujamais JAV ir Kanados biržose 10 EUR
Kitos paslaugos
Finansinių priemonių esminių įvykių nurodymų apdorojimas5 35 EUR + faktinės išlaidos
Standartinis sąskaitos išrašas: Finansinių priemonių portfelio ataskaita, Finansinių priemonių ir pinigų ataskaita už praėjusius ir faktinius kalendorinius metus, Sandorio įvykdymo patvirtinimas Nemokamai
Kitos ataskaitos, nepaminėtos ankstesniame punkte 50 EUR
Mokesčių patvirtinimo dokumentų parengimas arba pateikimas vietos ir užsienio depozitoriumui5 35 EUR + faktinės išlaidos
Komisinis mokestis už kliento neigiamą piniginių lėšų balansą, atsiskaitant už finansinių priemonių sandorius (procentai per metus) 24 %

Galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.


1 Komisiniai mokesčiai už paslaugas, kurios nenurodytos kainyne, yra nustatomi „Citadele“ banko nuožiūra arba pagal atskirą susitarimą su klientu. Komisiniai mokesčiai yra apskaičiuojami kliento finansinių priemonių portfelio valiuta (jeigu reikia, perskaičiuojami pagal kainyne nurodytą valiutą), išskyrus komisinius mokesčius už sandorių atsiskaitymus, kurie apskaičiuojami sandorio valiuta.
2 Komisinis mokestis yra apskaičiuojamas paskutinę mėnesio dieną, atsižvelgus į finansinių priemonių rinkos vertę, o nelikvidžių finansinių priemonių – į nominaliąją vertę.

3Jeigu mokėjimo nurodymas yra priimtas vykdyti ir nusiųstas depozitoriumui ar sandorio šaliai, komisinis mokestis yra taikomas už kiekvieną kliento nurodyme nurodytą finansinę priemonę.

4Komisinis mokestis yra taikomas sudarant sandorį su „Citadele“ banku, naudojantis „Citadele“ banko tarpininkavimo paslauga. Visiems kitiems sandoriams, sudarytiems nesinaudojant „Citadele“ banko tarpininkavimo paslauga, taikomas finansinių priemonių įsigijimo ir (arba) perleidimo prieš mokėjimą (RVP / DVP) komisinis mokestis.
5Faktinių išlaidų suma priklauso nuo paraiškos vykdymo vietos bei kitų paraiškos sąlygų ir gali būti išskaičiuota per 4 mėn. nuo įmonės įvykio įvykdymo arba mokesčių sertifikavimo datos.