Už biržos ribų sudarytų sandorių su vertybiniais popieriais sąrašas

Data ir laikas ISIN Pavadinimas Vieneto kaina Kiekis Suma
2008-06-11T11:09:33  LT0000127375 AB’CITY SERVICE’PVA 9.4284  50000  471420.00
2008-07-16T15:59:15 LT0000106171 AB’SANITAS’PVA 30.902 2000 61804.00
2008-07-17T09:22:23 LT0000116691 AB’LIFOSA’PVA 91.7234 2500 229308.47
2008-08-05T13:31:00 LT0000126385 AB RYTŲ SKIRSTOMIEJI TINKLAI PVA 3.9 1300 5070.00
2008-08-05T13:35:00 LT0000102352 AB `ŪKIO BANKAS` PVA 2.69 4980 13396.20
2008-08-05T13:39:00 LT0000102279 AB `INVALDA` PVA 16 1380 22080.00
2008-08-05T12:34:00 LT0000119646 LIMARKO LAIVININKYSTĖS KOMPANIJA PVA 1.49 4613 6873.37
2008-08-07T08:25:00 LT0000127466 AGROWILL GROUP 6.24 2000 12480.00
2008-08-18T12:20:00 LT0000102352 AB „Ūkio bankas“ PVA 2.7119 2619 7102.51
2008-08-18T12:27:00 LT0000123911 TEO LT PVA 1.9660 63000 123860.44
2008-10-13T11:07 LT0000123911 TEO LT PVA 1.7510 63000 108564.32
2008-10-28T09:52 LT0000123911 TEO LT PVA 1.5051366 30000 45154.10
2008-11-10T09:55 LT0000116691 AB „Lifosa“ PVA 30.59135 200 6118.27
2008-11-10T09:57 LT0000100372 Rokiškio sūris PVA 2.50875 8000 20070.00
2008-11-10T11:07 LT0000123911 TEO LT PVA 1.4950164 18300 27358.80
2008-11-10T11:10 LT0000106171 AB „Sanitas“ PVA 9.4156491 570 5366.92
2008-11-13T08:52 LT0000123911 TEO LT PVA 1.4846226 54772 81315.75
2008-11-13T11:10 LT0000100372 Rokiškio sūris PVA 2.2076 10000 22076.00
2009-04-03T11:02 LT0000127375 AB’CITY SERVICE’PVA 2.8588585 6395 18282.40
2009-04-07T10:39 LT0000127375 AB’CITY SERVICE’PVA 2.89364 2000 5787.28
2009-04-30T10:16 LT0000127375 AB’CITY SERVICE’PVA 3.0608607 5844 17887.67
2009-04-30T10:20 LT0000116691 AB „Lifosa“ PVA 21.0876355 406 8561.58
2009-04-30T10:23 LT0000123911 TEO LT PVA 1.3004893 173500 225634.89
2009-04-30T10:25 LT0000106171 AB „Sanitas“ PVA 6.902102 48000 331300.90
2009-05-11T13:02 LT0000127375 AB’CITY SERVICE’PVA 3.1201739 920 2870.56
2009-05-11T13:04 LT0000116691 AB „Lifosa“ PVA 21.8840742 393 8600.44
2009-05-13T10:25 LT0000127375 AB’CITY SERVICE’PVA 3.1894 200 637.88
2009-05-13T10:26 LT0000116691 AB „Lifosa“ PVA 21.0832121 495 10436.19
2009-05-20T13:18 LT0000123911 TEO LT PVA 1.1228872 170000 190890.83

Sandorių valiuta - litai