Taisyklės

Galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės

Mokėjimo paslaugų teikimo ir banko sąskaitos tvarkymo taisyklės

Kortelių išdavimo ir naudojimo taisyklės privatiems klientams

Kortelių išdavimo ir naudojimo taisyklės verslo klientams

Naudojimosi „Priority Pass“ paslauga taisyklės

Atsiskaitomosios sąskaitos atidarymo ir tvarkymo taisyklės privatiems klientams

Atsiskaitomosios sąskaitos atidarymo ir tvarkymo taisyklės verslo klientams

Terminuotųjų indėlių priėmimo ir tvarkymo taisyklės privatiems klientams

Terminuotųjų indėlių priėmimo ir tvarkymo taisyklės verslo klientams

Taupomosios sąskaitos+ atidarymo ir tvarkymo taisyklės privatiems klientams

Taupomosios sąskaitos+ atidarymo ir tvarkymo taisyklės verslo klientams

„Citadele“ interneto banko naudojimo ir paslaugų teikimo sąlygos privatiems klientams

„Citadele“ interneto banko naudojimo ir paslaugų teikimo sąlygos verslo klientams

Elektroninių sąskaitų teikimo ir apmokėjimo taisyklės 

Fiksuotų sumų periodinių mokėjimų vykdymo taisyklės privatiems klientams 

Fiksuotų sumų periodinių mokėjimų vykdymo taisyklės verslo klientams

Nurodymo dėl minimalios sąskaitos sumos palaikymo vykdymo taisyklės privatiems klientams

Nurodymo dėl minimalios sąskaitos sumos palaikymo vykdymo taisyklės verslo klientams

Nurodymo dėl maksimalaus sąskaitos likučio palaikymo vykdymo taisyklės privatiems klientams

Nurodymo dėl maksimalaus sąskaitos likučio palaikymo vykdymo taisyklės verslo klientams

„Citadele“ SMS banko naudojimo taisyklės 

„Citadele“ interneto banko su įgaliojimų kategorijomis naudojimo ir paslaugų teikimo taisyklės

Finansinių priemonių sąskaitų ir sandorių dėl finansinių priemonių sąlygos

Informacija indėlininkui

Informacija investuotojui