Sąskaitos atidarymas ir tvarkymas

Kas gali turėti banko sąskaitą?

Sąskaitą „Citadele“ banke gali turėti visi fiziniai asmenys, esantys Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės.

Kaip atidaryti sąskaitą „Citadele“ banke?

Atsidarykite sąskaitą internetu.

Elektroninėje paraiškoje užpildykite reikiamus duomenis, patvirtinkite ją elektroniniu parašu ir jūsų pasirinktos banko paslaugos jums bus suteiktos neatvykstant į banko padalinį. Pateikti e. paraišką mums galite ir nepatvirtindami elektroniniu parašu. Tokiu atveju, gavę užpildytą paraišką, mes susisieksime su jumis ir aptarsime tolimesnę paslaugos suteikimo eigą.

Sąskaitą kito asmens vardu gali atidaryti ir tinkamai įgaliotas asmuo. Įgaliotas asmuo turi atvykti į banką, pateikti notaro patvirtintą asmens, kurio naudai atidaroma sąskaita banke, išduotą įgaliojimą ir atidaryti sąskaitą tokio asmens vardu. Tokios sąskaitos savininkas gali pradėti naudotis ja iš karto.

Kokie dokumentai būtini sąskaitai atidaryti?

  • Lietuvos Respublikos piliečio pasas.
  • Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė.
  • Leidimas laikinai ar nuolatos gyventi Lietuvos Respublikoje.
  • Europos sąjungos valstybės narės piliečiui išduota pažyma dėl jo teisės gyventi Lietuvos Respublikoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin. 2004, Nr. 73-2539) 99 str. 1 dalimi. Pastaba: tokiu atveju asmuo kartu pateikia ir Europos Sąjungos valstybės narės išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Bankas pasilieka teisę neatidaryti sąskaitos, jei pateikti ne visi ir (arba) Lietuvos Respublikos įstatymų ar banko vidaus tvarkose nustatytų reikalavimų neatitinkantys dokumentai, reikalingi sprendimui dėl sąskaitos atidarymo priimti.

Kas yra informacinė anketa?

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus ir įgyvendindamas principą „pažink savo klientą“, bankas numato sąlyginius požymius, kurių netenkinantys klientai fiziniai asmenys turi pateikti bankui papildomus anketinius duomenis, t.y. norėdami pradėti bendradarbiauti su banku, turite užpildyti anketą ir prašymą banko paslaugoms gauti.

Kaip galima tvarkyti sąskaitą?

Tvarkyti savo sąskaitą galite naudodamiesi elektroniniu parašu, „Citadele“ interneto banku bei „Citadele“ SMS banku arba atvykę į bet kurį „Citadele“ banko klientų aptarnavimo skyrių.

Turite klausimų?

Skambinkite 19091 arba rašykite info@citadele.lt