Asmens duomenų tvarkymo principai

2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Rūpindamasis jūsų asmens duomenų apsauga, įskaitant jūsų teisę gauti informaciją, AB „Citadele“ bankas, vadovaudamasis reglamentu, parengė Asmens duomenų tvarkymo principus, su kuriais galite susipažinti čia:

Asmens duomenų tvarkymo principai

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

Bet kokiu, su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu, klausimu prašome kreiptis į AB „Citadele“ banko  duomenų apsaugos pareigūną:

tel. +370 5 2193818,

el. p. dap@citadele.lt,

paštu: K. Kalinausko g. 13, LT-03107, Vilnius.